Comunitat Valenciana

FSIE demana que els pressupostos de la Generalitat augmenten un 25% l'aportació als centres concertats

FSIE-Comunitat Valenciana, sindicat majoritari en l'ensenyament concertat a la Comunitat Valenciana, ha proposat que el pressupost destinat als centres concertats augmente fins al 25%, en "justa proporció al seu pes en el sistema educatiu sostingut amb fons públics".

L'entitat ha presentat una bateria de propostes perquè siguen tingudes en compte en els Pressupostos de la Generalitat amb la finalitat d'"assegurar la igualtat de tracte entre centres públics i concertats a través la distribució equitativa dels fons públics, tant a alumnes com a professionals, que repercutisca en una major qualitat, inclusió, equitat i integració de l'alumnat".

Segons recalca FSIE en un comunicat, són "especialment importants les mesures dirigides a aconseguir la mateixa atenció socioeconòmica i laboral que els companys que treballen en els centres de titularitat pública".

En aquesta línia, l'organització defèn una "clàusula de proporcionalitat", de manera que en les línies pressupostàries destinades a millorar la qualitat educativa i finançar despeses a tots els centres sostinguts amb fons públics, s'aplique un criteri basat en el nombre d'alumnes escolaritzats, "que és el 25% del total".

Per açò, "no pot ni ha de sentir-se discriminada o disminuïda en el seu sosteniment públic per a tindre un sistema educatiu de qualitat", ja que "si les exigències són les mateixes, els mitjans han de ser els mateixos, en la seua justa proporció", defenen.

"HOMOLOGACIÓ SALARIAL REAL"

Així mateix, FSIE proposa l'"homologació salarial real entre els professionals de l'escola pública i concertada, que incloga els sexennis per formació que el professorat de la concertada no percep".

"No hauria d'existir un diferent tracte per part de l'administració referent als professionals que presten eixe servici públic en salaris, càrrega lectiva, formació i reconeixement de la tasca docent" ja que "a igual treball, iguals condicions i idèntica remuneració", ha assenyalat FSIE.

"Si alguna cosa hem après de la pandèmia -prossegueixen- és que en la nostra Comunitat Valenciana tots hem anat a una de manera que l'ensenyament concertat es regeix per la mateixa normativa dels centres de titularitat pública, es finança a través dels mateixos pressupostos i "enriqueix el sistema educatiu comú".

A més, FSIE proposa que s'acorde el compromís de reduir la càrrega lectiva per als docents de la part concertada en línia amb els professors de la part pública de l'única xarxa sostinguda amb fons públics.

En eixa línia, ha recordat que el Consell Escolar Estatal ha incorporat, a petició de FSIE, determinar, prèvia negociació amb els agents socials, la càrrega lectiva del professorat seguint el criteri d'homogeneïtat entre professat de la pública i concertada establit pel Tribunal Constitucional en la seua sentència 26/2016.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento