Després d'Andalusia (74,3 milions d'euros), Catalunya serà la comunitat autònoma que més diners rebrà del fons estatal extraordinari per potenciar la llei de Dependència. En total, l'autonomia percebrà 61.965.893 euros, sobre els 400 milions estatals.

En total, l'autonomia percebrà 61.965.893 euros, sobre els 400 milions estatals
El fons, segons va explicar la ministra de Política Social, Mercedes Cabrera, s'ha repartit segons el nombre de dependents, la renda i les pensions mitjanes, la
dispersió de la població o la superfície, entre d'altres.

Catalunya ha criticat en nombroses ocasions l'Estat pel retard en el pagament del finançament per poder donar les ajudes als dependents.