El PPCV demana sis anys de presó per a Trenzano per falsedat en la justificació d'ajudes a empreses de Francis Puig

  • El director general està processat per indicis de falta de veracitat en un document relacionat amb el cas.
Rubén Trenzano en la Ciutat de la Justícia de València
Rubén Trenzano en la Ciutat de la Justícia de València
EUROPA PRESS

El PPCV sol·licita una pena de sis anys de presó per al director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, per falsedat en la justificació d'ajudes a empreses vinculades a Francis Puig, germà del cap del Consell.

Així es desprén de l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Europa Press, que han remés els 'populars' al Jutjat d'Instrucció número 9 de València, que recentment va acordar processar Trenzano en considerar que existeixen indicis de falta de veracitat en un document datat en 2018 en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides en 2015 i 2016 a dues empreses vinculades a Francis Puig.

El PPCV atribueix a Trenzano un delicte de falsedat en document públic i, al costat de la pena de presó, li reclama una multa de 21.600 euros, així com inhabilitació especial durant sis anys. Subsidiàriament, per al cas en què s'entenguera que els fets incorren en el delicte de falsedat per imprudència greu, els 'populars' reclamen una multa i la suspensió d'ocupació o càrrec públic durant un any.

Aquesta causa va sorgir arran d'una denúncia de la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emés a l'abril de 2018 per la Direcció General dirigida per Trenzano sobre eixes ajudes.

En l'escrit es denunciava que el director general havia faltat a la veritat en afirmar que les empreses valencianes nomenades i beneficiàries d'una subvenció en 2015 i 2016 d'ajudes al valencià van presentar la justificació de gastos realitzats en el termini establit en les respectives convocatòries.

A més, assegurava que l'administració havia realitzat les actuacions de control corresponents sense que s'haguera detectat qualsevol indici que fera dubtar de la veracitat de la documentació acompanyada ni que justificara l'inici d'un expedient de devolució de les subvencions concedides.

No obstant açò, el jutjat difereix d'aquestes afirmacions i, entre altres aspectes, va tindre en compte per al processament de Trenzano les declaracions d'un funcionari cap de secció que va declarar que en les subvencions d'eixos anys no va haver-hi pla de control.

"No es correspon amb la veritat"

Ara, el PPCV insisteix en el seu escrit d'acusació en què, en l'acord de data 6 d'abril de 2018, l'acusat va afirmar que la Generalitat havia realitzat les actuacions de control exigides per llei. No obstant açò, "resulta palmari que açò no es correspon amb la realitat, atés que va ser amb posterioritat, i arran de l'activitat fiscalitzadora empresa per Ortiz, quan l'òrgan competent va aprovar el pla de control de les subvencions per al foment del valencià a mitjans de comunicació social". Això va ser el 16 de juliol.

L'endemà passat va ser quan l'acusat va fer actuacions de comprovació perquè les societats Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions justificaren les subvencions rebudes en 2015 i 2016.

"Trenzano era plenament conscient que reconéixer que s'hagueren comprovat les subvencions de 2017 i 2018 però no així les de 2015 i 2016 era absolutament injustificable, motiu pel qual va decidir falsejar el contingut de la seua resolució manifestant que s'haurien realitzat totes les actuacions de control, quan açò era radicalment fals", postil·len en el seu escrit.

I afig: "Ho acredita així l'existència d'un Pla de Control de 2017, en el qual l'acusat tracta de justificar-se, doncs aquest pla es va aplicar únicament a la subvenció de 2017, no a la dels anys 2015 i 2016, sobre la qual versa l'acte administratiu fals subscrit per Trenzano".

Amb tot, segons el parer del PP "no queda dubte algun" que en la data de l'acte administratiu firmat per Trenzano era "fals" que s'hagueren realitzat les actuacions de comprovació exigibles conforme a la Llei 1/2015 pel que fa a les subvencions.

"Cap dubte" cap que concorren els elements necessaris del tipus penal: Trenzano, "més enllà d'enganyar" a Ortiz i d'"ocultar la realitat en pro dels seus interessos particulars i polítics", hauria fet fallida la seguretat jurídica en el procedir de l'Administració, "que inclou la veracitat dels documents administratius", conclou l'escrit.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento