El TS revoca la decisió del TSJCV i permet a Educació baixar la ràtio d'Infantil a 23 alumnes

  • La llei "no estableix un nombre fix d'alumnes, sinó un límit màxim", sosté l'alt tribunal.
Seu de la Conselleria d'Educació
Seu de la Conselleria d'Educació
GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS) ha revocat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) i permet a la Conselleria d'Educació baixar la ràtio d'Infantil (3 anys) a 23 alumnes per aula en una trentena de municipis.

L'Alt Tribunal ha estimat així el recurs interposat per l'Advocacia de la Generalitat contra la decisió del tribunal valencià d'anul·lar l'Ordre d'Educació que rebaixava de 25 a 23 el nombre màxim d'alumnes per aula en estimar que la norma autonòmica era extemporània i envaïa competències estatals.

L'Ordre va ser aprovada el 2017 i fixava el nombre màxim de 23 alumnes per aula en determinats municipis de la Comunitat Valenciana per a millorar l'educació i reduir la proporció d'alumnat per grup. Es va aprovar per a localitats en les quals s'estava registrant un descens en l'índex de natalitat, la qual cosa aprofitava per a mantindre les unitats i, sense incrementar la despesa, baixar el ràtio en Infantil.

Aquesta resolució va ser recorreguda i el TSJCV va decidir anul·lar-la. Davant d'açò, l'Advocacia de la Generalitat va anar al Suprem i va al·legar que la normativa estatal marcava uns màxims d'alumnes però no uns mínims, i va afirmar que la competència exclusiva en matèria de planificació educativa era autonòmica.

L'Alt Tribunal li dóna la raó en estimar que l'Ordre és ajustada a dret. Manté, després d'estudiar les normatives estatals i autonòmiques en matèria educativa, que la norma bàsica impedeix que se sobrepassen alumnes per aula -25-, "però no impossibilita que puga reduir-se el nombre". "No estableix un nombre fix d'alumnes, sinó un límit màxim", postil·la.

Sobre aquest tema, recorda que la finalitat que compleix la norma és impedir que es degrade l'educació mitjançant la seua massificació, i per a açò el legislador estableix un llindar d'exigència, establint eixe nombre màxim d'alumnes per aula "que no pot superar-se perquè açò empitjoraria el servici educatiu".

No obstant açò, aquesta finalitat -afig el TS- no es trenca, al contrari, es respecta i garanteix quan es rebaixa el nombre d'alumnes per aula, "doncs no se sobrepassa eixe llindar de l'exigència".

I el TS recorda que aquestes normes bàsiques tenen per objecte regular els aspectes nuclears d'una determinada matèria, en aquest cas de l'educació. Proporcionant una regulació uniforme en l'essencial, i establint eixe denominador comú, però que, no obstant açò, deixa espai a una posterior regulació. 

En aquest cas, postil·la, la que permet el Reial decret 132/2010 quan assenyala, respecte del desenvolupament normatiu, que correspon al Ministeri i a les comunitats autònomes dictar quantes disposicions siguen precises per al desenvolupament i execució del que es disposa en la norma.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento