La Generalitat aprova un decret que permetrà comprar per tanteig vivendes procedents d'execucions hipotecàries

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres un decret llei que amplia els supòsits en els quals les administracions poden adquirir immobles per a destinar a vivenda pública mitjançant el dret de tanteig i retracte. Podrà així adquirir vivendes procedents d'execucions per impagament de la hipoteca o aquelles que es transmeten en grans operacions immobiliàries, augmentant el parc públic per a poder donar resposta a les situacions d'emergència habitacional.
El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, assegut en el seu escó dels Corts
El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, assegut en el seu escó dels Corts
FLICKR CORTS

L'objectiu, segons ha explicat el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, tindre la ferramenta necessària per a "evitar que les cases de la gent acaben sent propietat de fons voltor", frenar l'especulació i poder donar, així mateix, solucions habitacionals a les persones que les necessiten.

"Marcarà un abans i un després en les polítiques públiques de vivenda", ha subratllat, i es dona amb aquest decret "el pas definitiu per a l'ampliació del parc públic de vivenda".

El conseller ha desgranat els quatre pilars fonamentals d'aquesta norma, la legalitat de la qual ha defès sense "cap dubte" davant les preguntes sobre si podria ser excessivament intervencionista. També ha assenyalat que els agents del mercat habitual estan "encantats" amb el decret, que "va a protegir les famílies" i anirà "contra la grans vendes d'edificis i paquets als fons voltor".

El primer pilar és l'ampliació per primera vegada dels supòsits en els quals es pot exercir eixe dret de tanteig i retracte, que permet adquirir "vivendes que va perdre la gent en el seu moment per culpa dels deutes hipotecaris" o les que són objecte de grans operacions immobiliàries. Fins ara, eixe dret només podia exercir-ho respecte de les vivendes subjectes a qualsevol règim de protecció pública.

El tanteig i retracte permet que davant la notificació de venda per part de qualsevol propietari d'una vivenda protegida o inclosa en les denominades transmissions singulars, la Generalitat o entitat local del municipi en la qual estiga situada puga exercir el dret de compra d'eixe immoble de forma preferent.

A més, el segon eix pretén frenar les pràctiques especulatives i crear una xarxa de vivendes públiques amb vocació de permanència, per la qual cosa s'introdueix per primera vegada la qualificació permanent de les vivendes adquirides mitjançant aquests drets, la qual cosa suposa la seua incorporació al règim de protecció pública amb caràcter general i sense límit temporal.

"S'assegurarà així el compliment present i futur del dret a la vivenda", ha assenyalat el conseller, que ha destacat que la Comunitat és pionera en aquest aspecte juntament amb País Basc i Balears, mentre que Navarra també preveu incorporar-ho pròximament.

El tercer pilar aborda la participació dels municipis en les polítiques de vivenda i per a açò el decret-llei preveu mecanismes per a crear o ampliar el parc públic municipal de vivendes d'aquelles localitats que ho desitgen mitjançant l'exercici dels drets d'adquisició preferent al seu favor o la cessió dels mateixos.

En el primer cas la Generalitat exercitarà els drets a favor dels municipis que no tinguen la possibilitat de dur a terme la tramitació administrativa, mentre que en el segon cas, els municipis que sí puguen exercitar-los, podran fer-ho mitjançant la firma d'un conveni. Quan els municipis no puguen adquirir els immobles, la Generalitat pot cedir-los temporalment l'ús de les vivendes per a aconseguir una gestió més eficient del parc públic.

Finalment, es preveu la cessió de l'ús temporal de les vivendes a favor d'entitats sense ànim de lucre que realitzen funcions d'inserció de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Subscriurà convenis amb els municipis, mancomunitats, entitats del sector públic i entitats privades sense ànim de lucre amb els drets i obligacions de cadascuna de les parts, així com les condicions d'utilització de les vivendes cedides i la seua destinació.

"ÉS HISTÒRIC"

Respecte al nombre de vivendes que podrien incorporar-se per aquesta nova via, ha assenyalat que es fa un pas "decisiu" per a ampliar el parc públic i farà possible aconseguir les dos fites marcades: ampliar un 30% les vivendes públiques durant aquests quatre anys i duplicar el parc en 10 anys.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento