Catalunya emet un 30,3% més de gasos amb efecte hivernacle del que li correspondria, segons el que marca el Protocol de Kyoto, firmat per combatre el canvi climàtic. L'any passat es va arribar als 57,2 milions de tones, davant les 38,2 del 1990. A Espanya, s'ha passat dels 287, 7 als 441, 4, segons un informe presentat ahir pel sindicat CCOO amb l'ajut de World Watch.

El sector amb un impacte major en les emissions de CO2 és el del transport
L'incompliment és flagrant. Kyoto obliga a no passar d'un augment del 15% fins el 2012, però el passat 2007 l'increment era del 49,9% a Catalunya (+0,6% en un any) i del 53,4% a Espanya. El document té un règim sancionador. Si s'apliqués ara, la factura aquí per contaminar de més pujaria a 250 milions d'1. CC OO_va alertar de l'impacte sobre l'economia que pot tenir contaminar molt i va reclamar mesures efectives en empreses, habitatges i mobilitat.

El sector amb un impacte major en les emissions de CO2 és el del transport. Suposen el 28% del total. Mesures com els 80 km/h volen reduir aquests contaminants. CC OO exigeix un transvasament de la carretera al ferrocarril en el transport de mercaderies.

En conjunt, transports, residus, agricultura o residencial (emissions difuses) concentren dues terceres parts de la contaminació. L'estudi també apunta que Repsol Tarragona és la installació més contaminant i Viesgo-Sachs és la que més sobrepassa els drets d'emissió assignats. Estudis conclouen que la pollució explica entre 3.000 i 4.000 morts anuals a Catalunya. La majoria són malalts crònics que empitjoren la situació per culpa dels fums.