L’auge d’aquesta modalitat contractual, que estableix jornades de treball més reduïdes, respon als nous fenòmens socials i a la cada cop major incoporació de la dona al mercat de treball.

Treball de mitja jornada

Segons van revelar ahir a 20 minutos fonts de l’Observatori del Pacte Territorial del Barcelonès, són cada vegada més les dones que decideixen reinserir-se al mercat laboral a l’àrea de Barcelona. Però, enlloc de fer-ho mitjançant contractes de llarga durada, de 35 o 40 hores, trien d’altres opcions.

52,1%
dels contractes
nous realitzats durant l’any 2004 a la ciutat de Barcelona van fer-se a dones, mentre que el 47,9% van ser per a homes

Entre els contractes més comuns hi ha els de mitja jornada o els treballs el cap de setmana. Aquestes modalitats les faciliten, sobretot, els comerços, perquè cada vegada se’ls fa més complicat trobar persones disposades a treballar, a més dels dies laborables, alguns dissabtes i diumenges o els festius.
Els municipis amb estructures productives orientades al sector terciari són els que tenen un nombre més alt de contractacions de dones. Santa Coloma de Gramenet, amb una clara estructura de serveis, ha aconseguit desmarcar-se d’altres poblacions, com Sant Adrià de Besòs, que té una estructura directament orientada a la indústria energètica i un alt percentatge d’homes contractats.

Treball de sis mesos

Per durada, els contractes de més de sis mesos han estat els més dinàmics el darrer any. La contractació masculina ha augmentat al 2004 un 18,1 % i la femenina ho ha fet un 23,5 % respecte del 2003.