Aprovat el Pla de Protecció del centre històric de València

  • L'objectiu és protegir el teixit residencial de Ciutat Vella i mantindre la població, limitant la terciarització del districte.
Carteles de protesta en un balcón del distrito valenciano de Ciutat Vella contra los apartamentos turísticos.
Cartells de protesta en un balcó del districte valencià de Ciutat Vella contra els apartaments turístics.
20MINUTOS.ES

Urbanisme ha donat llum verda al Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella, la principal finalitat de la qual és protegir el caràcter residencial dels més de 2.250 immobles que configuren l'àrea de predominança residencial i unificar la normativa aplicable en el centre històric.

El PEP de Ciutat Vella, que ve ideant-se des de juliol de 2018, presenta una sèrie de reptes, entre els quals destaca el manteniment del teixit residencial i la recuperació de la població, limitant per a això la terciarització del districte i contenint l'avanç dels apartaments i pisos turístics.

Per a aconseguir-ho, es van suspendre les llicències fins a l'aprovació definitiva del pla, que protegeix l'ús residencial de la majoria d'edificis del centre històric, excepte en el barri de Sant Francesc. Per als de tipologia no residencial, palatina, senyorial o singular es contempla la possibilitat de l'ús comercial, d'oficines o hoteler, però mai d'apartaments turístics i sempre sota l'autorització de la Comissió Municipal de Patrimoni.

Durant la tramitació del PEP es van introduir certs canvis que van ajudar a definir millor els punts d'actuació d'aquest. En primer lloc, es va ampliar l'àmbit de Predominança Residencial de l'àrea de qualificació residencial, que ara anirà des de la zona d’Intramurs del barri de la Seu/Xerea fins al carrer de la Pau –aquesta inclosa– i també els habitatges que es troben entre l'avinguda de l'Oest i Sant Vicent i els carrers Adressadors i Gravador Selma, incloent la pròpia avinguda.

En segon lloc, es va estendre l'àmbit de Predomini del Comerç Tradicional i Establiments Emblemàtics, que inclou ara com a nous eixos comercials tradicionals els carrers Navellos, Micalet i les places de la Verge i de la Reina. A més, amb l'objectiu de mantindre un equilibri entre l'ús residencial i la resta d'usos no residencials, es va delimitar que la superfície construïda de locals no residencials no podrà ser superior al 50% del total de la superfície construïda de l'edifici.

I, en tercer lloc, es va implantar un règim transitori per als habitatges turístics ocasionals (els que es poden llogar fins a 60 dies a l'any) i es va establir que fins que no s'adopte una ordenança que establisca els mecanismes de control i sanció, aquesta modalitat d'apartament turístic no serà compatible.

“Protegim el patrimoni”

La regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va defensar ahir l'aprovació del PEP: “Protegim el nostre patrimoni històric. És un bon pla que parla de la València que volem i de com la València del segle XXI ha de conviure amb la del passat”.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento