L’ajuda a domicili arribarà a tothom però pagant el 10%

  • S'anirà incrementant fins a 30.000 beneficiaris, el triple que ara, sense tenir en compte les rendes.
  • S'aplicarà el sistema de copagament al gener.

L'atenció domiciliària arribarà a 30.000 barcelonins el 2015, el triple dels usuaris atesos actualment a la ciutat de Barcelona. Ara bé, tot i que els serveis socials s'universalitzen i que tots els ciutadans podran accedir-hi, a partir del gener s'aplicarà el sistema de copagament.

Es tracta d'una part mínima del costI
això vol dir que l'any vinent els beneficiaris de l'atenció a domicili hauran de pagar un
10% del cost dels serveis, com ara la teleassistència, a partir d'una baremació fixada per la renda de cadascun dels usuaris.

«Tothom accedeix al servei i després paga una petita part», apuntava ahir el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà, i afegia que «el copagament no exclou ningú», tot i que es fixa a partir dels recursos econòmics de què disposa l'usuari. «Es tracta d'una part mínima del cost», un 10%, que la pràctica totalitat dels 9.692 atesos actualment no hauran de pagar, donat que no disposen dels recursos econòmics, segons augurava Gomà ahir en la presentació del pla.

El copagament no exclou ningú
Amb l'aprovació del nou Programa Marc de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària, prevista per avui, es vol arribar a donar cobertura a 6.200 persones més durant l'any vinent. La xifra anirà en augment fins arribar a cobrir les necessitats de
29.587 persones d'aquí a set anys.

Aquest conjunt de mesures comptaran amb un increment progressiu de pressupost d'un 40% anual més, fins arribar a un total de quasi 220 milions d'euros al 2012. Actualment els serveis a domicili se sufraguen amb una partida de 82,5 milions.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento