La modificació del Pla General Metropolità al barri del Carmel afectarà a 259 vivendes menys de les previstes inicialment. En total, seran 533 habitatges els que s'hauran de remodelar. Això provocarà el reallotjament de més de 1.300 persones.

El nou planejament urbanístic preveu expropiar 244 dels 533 habitatges afectats. El pla contempla la construcció de 595 vivendes, el 62% de les quals gaudiran d'algun tipus de protecció oficial. Això, segons la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Elsa Blasco, «garanteix que cap veí haurà de marxar del barri si no vol».

L'execució de les obres es preveu que s'efectuï en dos quadriennis
L'execució de les obres es preveu que s'efectuï en dos quadriennis. Durant els primers quatre anys de treballs es faran els tres sectors expropiats i 11 de les 21 actuacions previstes. Contràriament al que s'havia informat inicialment, «per confusió», segons Blasco, la inversió municipal serà de 84,9 milions d'euros i no de 300 milions, ja que s'hi sumava erròniament el valor immobiliari actual dels edificis que actualment és de 217,9 milions d'euros.

L'Ajuntament ha tornat a garantir un ampli procés de participació, destacant el consens obtingut del moviment associatiu, integrat en subcomissions. A banda, el consistori informarà a tots els veïns a través de l'Agència de Promoció i enviarà fulls explicatius als residents afectats.