L'ús del cotxe cau en favor del bus i metro a València, però augmenta en el seu entorn

  • Forta baixada del transport públic entre els usuaris de l'àrea metropolitana, del 30% al 24%.
  • La bicicleta supera al metro com a mitjà de transport en els desplaçaments interns de la Ciutat.
L'Ajuntament de València obri al trànsit dos nous eixos ciclistes
L'Ajuntament de València obri al trànsit dos nous eixos ciclistes
Ajuntament de València

València i la seua àrea metropolitana conformen un espai geogràfic únic pel qual es desplacen quasi dos milions de persones, però la ciutat i el seu entorn més pròxim estan cada vegada més allunyats quant a les seues dinàmiques de mobilitat. Si en la capital l'ús del vehicle privat ha caigut en els últims anys en favor del transport públic, els usuaris del qual van en augment, la corona metropolitana presenta un comportament totalment oposat: ha pujat l'ús del cotxe i ha baixat el de l'autobús i el metro.

Així ho indiquen les últimes enquestes incloses en el Pla de Mobilitat Metropolità de València (PMoMe), un document que radiografia les maneres de desplaçament dels veïns de la ciutat i de la seua àrea metropolitana.

L'última, de 2018, constata aquestes diferents formes de mobilitat amb alguns trets que s'estan consolidant: el major ús del cotxe privat en els desplaçaments des dels municipis cap a la capital, on també té importància el metro com a transport de caràcter metropolità, i l'auge de les formes de mobilitat sostenibles en els moviments interns a València, on destaquen els desplaçaments a peu, en els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) i es dispara l'ús de la bicicleta.

Segons les últimes dades del PMoMe, en 2018 es realitzaven 4,87 milions de viatges en el conjunt de l'àrea metropolitana. D'aqueix total, els desplaçaments per motius de treball suposen el major flux, amb 1,29 milions de viatges diaris (el 26,6% del total) i és majoritàriament privat.

L'estudi conclou que, des de 1991, el nombre total de viatges i la mobilitat mitjana per persona (que passa de 2,35 a 2,59) van en augment. L'increment dels desplaçaments mecanitzats obeeix “a l'augment d'àrea urbanitzada i, per tant, de les distàncies a recórrer”, explica el document. En el cas de València, els seus habitants realitzen cada dia 2,23 milions de viatges, dels quals el 78,2% tenen origen i destinació dins de la ciutat i 486.000 es generen cap a la resta de l'àrea metropolitana. Aquestes xifres han variat respecte a 2012, quan els desplaçaments interns eren el 83% del total.

La comparativa general entre València i la seua àrea metropolitana llança diferències substancials. Els viatges no mecanitzats suposaven en 2018 el 48,2% del total a la ciutat, enfront del 46,7% de l'any 2010. Aquest creixement obeeix al major ús de la bici, que ja representa el 8,9% del total d'aquesta mena de desplaçaments a la ciutat, 2,3 punts més que fa huit anys, quasi la mateixa proporció que perden els moviments que es realitzen caminant.

En l'àrea metropolitana, en canvi, els viatges no mecanitzats són el 43,3% del total, amb un increment de 0,7 punts en huit anys. La bici també creix, però molt menys que a la ciutat (del 5,1% al 5,6%, i la proporció de persones que es desplacen caminant continua estable). En l'altre extrem, els viatges mecanitzats cauen 1,5 punts a la ciutat, fins a representar el 51,8% del total, una proporció major que en l'àrea metropolitana, on la baixada de set dècimes deixa el total de viatges a motor en el 56,7%, quasi cinc punts per damunt de València.

És precisament en aquest apartat en el qual s'incrementen les diferències entre la ciutat i el seu entorn metropolità. Mentre l'ús del vehicle privat ha anat a més en els últims huit anys en els municipis de la corona metropolitana (del 68,3% de 2010 al 72,9% dels viatges mecanitzats en 2018), en la capital han caigut del 59% al 56%. Just el contrari succeeix amb l'ús del transport públic: cau del 30% al 24% en l'àrea metropolitana, mentre puja del 38,6% al 40,2% per als desplaçaments a la ciutat.

En els desplaçaments interns de València es donen alguns fets particulars: el 52,1% del total ja són a peu, el 16,2% en els autobusos de l'EMT i el 4,9% amb bicicleta, que supera al metro (4%). Pel que respecta al cotxe i a la moto, sumen el 21,1% de la mobilitat estrictament urbana.

En canvi, la fotografia de la mobilitat metropolitana és notablement diferent, ja que el cotxe i la moto augmenten fins al 41,3% del total, i també creix l'ús del metro. En el cas concret dels desplaçaments entre els municipis de l'àrea metropolitana i València, el cotxe i la moto es disparen fins al 63,9%, i l'ús del metro també es multiplica fins al 15,9%. La resta de maneres de transport (EMT, Rodalia, bici...) es queden per davall del 6%.

Com es traslladen els valencians?

Cotxe privat. Continua sent el principal mètode per a desplaçar-se des de l'àrea metropolitana cap a la capital, però el seu ús cau en els moviments interns a València.

Transport públic.Els valencians usen el metro entre els municipis i València, però no tant per a moure's per la capital, on l'EMT té major quota d'usuaris.

A peu.És la principal forma de mobilitat no mecanitzada a València i en els municipis, però per a distàncies curtes.

Amb bicicleta. El seu ús s'ha multiplicat a la ciutat en els últims huit anys, coincidint amb la posada en marxa del sistema de lloguer Valenbisi i amb el desenvolupament de les infraestructures ciclistes. En l'àrea metropolitana també creix, però menys.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento