Primera prova de l'oposició per a professors a la Comunitat Valenciana
Primera prova de l'oposició per a professors a la Comunitat Valenciana GVA

La Conselleria d'Educació ha convocat aquest dimecres la primera prova de les oposicions per les quals es cobriran en la Comunitat Valenciana 4.636 places de professorat de Secundària, FP, EOI, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d'Arts Plàstiques i Disseny, i catedràtics de Música i Arts Escèniques. 

La fase d'oposició consta de dues proves, que tenen caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La d’aquest dimecres, té per objecte la demostració dels coneixements de l'especialitat a la qual s'opta i constarà de dues parts, A i B, que es valoraran conjuntament. 

En la part A ha de desenvolupar-se un tema, i estarà garantit l'anonimat dels aspirants amb un nou procediment semblant al que s'aplica en altres comunitats autònomes. La B és la part pràctica, que llegirà cada tribunal en lloc que cada aspirant l'haja d'exposar oralment. Aquest mètode s'adoptarà en totes les especialitats que no requerisquen la presència dels candidats. 

El segon examen de l'oposició tindrà com a objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Consistirà en la presentació de la programació didàctica i l'exposició d'una unitat didàctica. 

Els opositors la presentaran telemàticament i els membres del tribunal no tindran accés a la programació fins que el candidat no inicie aquesta segona prova. Cal recordar que la nota final s'obtindrà de ponderar en un 60% la fase d'oposició i un 40% els mèrits. 

Per a les 58 especialitats que es convoquen es mobilitzaran un total de 348 tribunals. Aquestes xifres suposen que cada tribunal haurà d'avaluar a 60 candidats, una ràtio que s'ha reduït a la meitat enfront dels 120 aspirants per tribunal en les oposicions de 2015.

Presentació d'al·legacions 

S'estableix com a novetat que els aspirants puguen presentar al·legacions al final de la primera i la segona prova. Aquest procediment es podrà fer des de les 9 fins a les 14 hores de l'endemà al de la publicació de les notes.

Consulta aquí más noticias de València.