La sala estima així parcialment el recurs presentat per la corporació municipal contra la sentència del Jutjat número 1 del Contenciós-Administratiu d'Alacant que sí reconeixia el dret al cobrament d'eixa quantitat a la promotora.

La resolució, amb data del passat dia 8, determina així que la promotora va actuar de forma "activa" perquè el consistori li concedira una llicència d'obres "no conforme a dret", la qual cosa no exonera l'Ajuntament de la seua responsabilitat de concedir eixa llicència il·legal i, per açò, de ser responsable de la "antijuridicitat del dany".

No obstant açò, la sala precisa que la valoració del dany "no guarda relació" amb la responsabilitat de la nul·litat de la llicència d'obres, atés que eixa nul·litat es va adoptar perquè les obres no s'ajustaven al projecte "bàsic" que va donar origen a la llicència.

A més, subratlla que en la quantificació del dany emergent no pot tindre's en compte la disminució de metres d'edificació com a conseqüència de la nul·litat de la llicència i per tant "no pot considerar-se "dany real i efectiu".

Així mateix, sobre el lucre cessant, assenyala que es tracta de "meres expectatives" atés que l'obra no havia conclòs i "ni tan sols" s'havia esgotat l'edificabilitat. "En definitiva no pot responsabilitzar-se a l'administració, per mor de la suspensió decretada, d'aquella part de l'obra que l'actora no va poder materialitzar per ser il·legal i no existeix, ni tan sols, prova indiciària dels negocis de venda".

Finalment, considera, quant al dany moral, que no s'aporta "cap dada objectiva" que ho determine i que, per tant, la desestimació del dany emergent "comporta" la desestimació del dany moral.

Per tot açò, estima parcialment el recurs de l'Ajuntament al qual eximeix d'abonar els 19 milions d'euros d'indemnització a la promotora.

Consulta aquí más noticias de Alacant.