En total, segons ha informat la Policia en un comunicat, s'ha investigat 74 empreses dedicades a activitats "molt diverses", la majoria d'elles serien societats pantalla amb les quals pretenien ocultar els seus beneficis. Els administradors de les empreses procuraven portar un nivell vida "d'allò més normal" per a "no alçar sospites entre els seus veïns".

L'operació, sota el nom de 'Porto', ha sigut desenvolupada per agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'objectiu de descobrir el frau a la Seguretat Social en diversos sectors d'activitat comercial com l'hoteleria, construcció, impremta, papereria, costura i arranjaments de roba, mecànica de vehicles, compra venda de materials galvanitzats o ferralla.

Les perquisicions van començar el passat mes de gener després de rebre diferents denúncies per possibles il·lícits contra la Seguretat Social comeses en la província de Castelló. Després de diverses gestions, els agents van dur a terme la investigació de 178 persones, de les quals 18 van resultar finalment arrestades i 12 més investigades no detingudes per delictes contra la Seguretat Social i frustració de l'execució.

Així mateix, els investigadors també van descobrir que des de 2008 fins a hui s'ha generat un frau a la Seguretat Social per valor de 7.092.772,43 euros. Amb la finalitat d'eludir el pagament de les quantitats degudes a l'organisme públic i així frustrar les aspiracions de cobrament dels seus creditors, els investigats creaven en uns casos grups fraudulents d'empreses i, en uns altres, societats patrimonials a les quals transferien els guanys de les empreses deutores amb el que ocultaven el seu verdader balanç econòmic.

DEU ASSUMPTES AMB MÚLTIPLES SOCIETATS

En el conjunt dels deu casos s'ha investigat un total de 74 empreses, moltes de les quals mancaven d'activitat i únicament s'havien creat per a desviar la comptabilitat de les companyies deutores amb la finalitat de que els organismes de la Seguretat Social, encarregats de perseguir el frau, no descobriren la trama creada.

Així, mentre que unes societats generaven el deute, ja que en elles estaven donats d'alta els treballadors, unes altres del mateix grup, sense deute i sense treballadors, eren les que figuraven en l'entramat econòmic, raó per la qual els creditors desconeixien la verdadera situació financera de la mercantil.

D'aquesta forma, es donava el cas que en una de les investigacions en la qual constava una sola empresa deutora, la realitat era que havien constituït un grup empresarial amb 12 societats diferents, amb variades activitats no relacionades entre si, que havia generat deutes a la Tresoreria General de la Seguretat Social per valor superior als 505.749,11 euros.

UNA FAMÍLIA DEDICADA A NO PAGAR

En una altra de les investigacions, el cap de família havia creat un entramat empresarial dedicat a la construcció d'edificis residencials, gestió de la propietat, reparació de vehicles i comerç a l'engròs de ferralla, entre uns altres, del que hi havia fet partícip a tota la família.

L'ànim defraudatori d'aquest empresari va començar el dia que va donar d'alta al seu primer treballador l'any 2008 "sense efectuar en cap moment l'ingrés de les quotes obreres, que sí li hi havia detraído als treballadors com està obligat per llei per al seu ingrés a la Tresoreria General de la Seguretat Social".

En aquest cas, va existir "una continuïtat en el temps en l'impagament de cotitzacions fins a l'actualitat". El deute generat per les empreses investigades en aquest expedient i pel propi empresari en el seu vessant d'autònom ha suposat un perjuí a la Seguretat Social de 1.552.927,46 euros.

Consulta aquí más noticias de Castelló.