El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest divendres una resolució firmada pel secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat (AGE) i els seus organismes públics.

La instrucció, que entrarà en vigor hui mateix, manté la jornada setmanal en 37,5 hores (enfront de la recuperació de les 35 hores setmanals que demanaven els sindicats), regula per primera vegada la jornada de vesprada i introdueix novetats acordades amb els sindicats, com una borsa d'hores de lliure disposició per a millorar la conciliació.

Segons ha informat el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, la resolució estableix que els empleats públics de l'AGE podran realitzar la seua jornada de treball en una part fixa i en una altra flexible. La fixa serà de 9.00 a 14.30 hores i la resta, fins a completar les 37,5 hores setmanals, es realitzarà en horari flexible de 7.00 a 9.00 hores i de 14.30 a 18.00 hores.

El personal amb horari de matí i vesprada tindrà una jornada fixa de 9.00 a 17.00 hores, podent completar la seua jornada en els mateixos marges que la resta d'empleats públics.

La instrucció, que reemplaça a la de 2012, regula per primera vegada la jornada de vesprada, que es durà a terme de 15.00 a 20.30 hores en la seua part fixa, podent usar els marges de 13.00 a 15.00 hores i de 20.30 a 22.00 hores per a complir amb la totalitat de la jornada.

Per la seua banda, la jornada d'especial dedicació es manté en 40 hores setmanals.

BORSA D'HORES PER A CONCILIAR

En la resolució s'estableix la borsa d'hores de lliure disposició, de fins a un 5% de la jornada anual, que es va acordar amb els sindicats per a la cura i atenció de persones majors, persones amb discapacitat, fills menors i menors subjectes a tutela o acolliment. Aquestes hores hauran de ser recuperades en els tres mesos següents al seu ús per part dels empleats públics.

Aquesta borsa, que de mitjana suposa unes 85 hores, s'esgota una vegada finalitze el nombre d'hores sol·licitat, sense que el fet d'haver-les recuperat supose la nova obertura de la borsa l'any en curs.

La instrucció regula també aspectes relacionats amb les jornades especials i amb la jornada d'estiu, així com les vacances i permisos, incorporant tot en una mateixa resolució però sense introduir canvis en la regulació que existia prèviament.

PERMISOS I VACANCES

Pel que fa als permisos i vacances, es mantenen els criteris vigents: 22 dies hàbils de vacances, podent arribar fins el 26 per a aquells empleats públics amb 30 o més anys de servei.

El Ministeri assegura que els empleats públics tindran dret als mateixos 'moscosos' que abans: sis dies, que seguiran incrementant-se en un més a partir del sisé trienni i a partir de l'octau.

La resolució també arreplega altres disposicions, com la recuperació de dies quan un festiu nacional i no recuperable caiga en dissabte; mesures sobre formació; controls de la jornada, i horaris de treball i jornada intensiva d'estiu.

Consulta aquí más noticias de València.