Els aspirants als exàmens de la JQCV tindran un 10% de reducció de taxes amb el pagament telemàtic
Els aspirants als exàmens de la JQCV tindran un 10% de reducció de taxes amb el pagament telemàtic RUBEN TRENZANO (TWITTER)

Així ho ha destacat la Conselleria d'Educació, que apunta que, d'aquesta manera, es fa pública la convocatòria per a obtindre l'acreditació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, així com de les proves de capacitació tècnica de llenguatge administratiu, correcció de textos i llenguatge per als mitjans de comunicació.

Des de l'administració subratllen que amb el canvi de model que es va introduir en la convocatòria anterior es busquen unes proves "més comunicatives, en les que s'avalua la capacitat dels aspirants per a dur a terme la finalitat comunicativa de la llengua en una tasca determinada, en cada cas amb un nivell d'exigència i de dificultat".

El procés de matriculació serà totalment telemàtic i el pagament de taxes es podrà efectuar mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, per a fer-ho "més àgil i accessible". Cal recordar que el pagament de manera telemàtica suposa una bonificació del 10 per cent de la taxa.

Així mateix, amb motiu de "la millora de la qualitat de les proves", la puntuació mínima exigida en cadascuna de les quatre àrees dependrà del pes dins d'aquest en la prova. D'aquesta manera, els aspirants no estan obligats a superar en cada àrea el 50 per cent de la prova, sinó que obtindran la qualificació d'apte si en la puntuació global de totes les àrees, tenint en compte el pes de cadascuna, tenen un mínim del 60 per cent superat.

Les noves baremacions per a cada nivell es poden consultar en la pàgina de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià <http://www.jqcv.gva.es/va/inici>.

Per a agilitzar el procediment de la prova, en la primera jornada dels nivells C1 i C2 s'avaluarà l'àrea d'expressió i interacció oral, mentre que la segona es destinarà exclusivament en l'àrea d'expressió i interacció escrita. Aquest canvi suposa, segons Educació, "una distribució més equilibrada del temps per als aspirants en les dos jornades".

CALENDARI DE MATRÍCULA I DE LES PROVES

El període de matriculació està dividit en dos períodes diferenciats. En el primer es matricularan les persones que vullguen obtindre els certificats dels nivells A2, B1 i C1 i llenguatges específics i la matrícula estarà oberta des del 25 de març fins al 8 d'abril, tots dos inclosos.

El segon període, en què es realitzaran les proves dels nivells B2 i C2, tindrà el període de matrícula obert des del 2 fins al 16 de setembre.

Les persones matriculades en les proves de la JQCV s'examinaran de totes habilitats lingüístiques, d'aquesta manera desapareix el caràcter excloent de la prova.

La primera part del C1 i la prova per als certificats específics de llenguatge administratiu es realitzaran l'1 de juny. El 8 de juny es realitzaran les proves del B1 i del certificat específic de llenguatge en els mitjans de comunicació.

El 15 de juny es realitzaran les proves de A2, la segona part del C1 i la prova del certificat específic de correcció de textos. El 26 d'octubre es realitzaran les proves de la primera part del C2. El 9 de novembre serà el torn de les proves per al certificat B2 i el 16 de novembre es realitzarà la segona part del C2.

Consulta aquí más noticias de València.