El Pla Especial de Ciutat Vella inclou nous límits per als pisos turístics
El Pla Especial de Ciutat Vella inclou nous límits per als pisos turístics AMICS DEL CARME - Archivo

Dilluns que ve, la comissió d'Urbanisme debatrà el Pla Especial de Ciutat Vella (PEP) amb la incorporació de les al·legacions i després tornarà a sotmetre el text a exposició pública durant un període de 20 dies, durant els quals els veïns podran tornar a presentar al·legacions a les modificacions introduïdes.

Entre els canvis que presenten destaca, d'una banda, l'ampliació de l'àmbit de Predominança Residencial de l'àrea de qualificació residencial, que ara inclourà la zona Est d’intramurs del barri de Seu de Xerea fins al carrer la Pau –esta inclosa- i també els habitatges que es troben entre l'avinguda de l'Oest i Sant Vicent i els carrers Adressadors i Gravador Selma, incloent la pròpia avinguda.

Així mateix, s'amplia l'àmbit de Predominança del Comerç Tradicional i Establiments Emblemàtics. Ara inclouen com a nous eixos comercials tradicionals el carrer Navellos, Micalet i tant la plaça de la Mare de Déu com la de la Reina.

A més, per a tota l'àrea de qualificació residencial, s'afigen condicions que limiten els usos no residencials en edificis d'ús mixt, residencial-terciari. L'objectiu és mantindre l'equilibri d'ús residencial amb la resta d'usos no residencials que poden conviure en un edifici, per la qual cosa la superfície construïda de locals no residencials no podrà ser superior al 50% del total de la superfície construïda de l'edifici.

D'altra banda, s'establix un règim transitori per als habitatges turístics ocasionals (els que es poden llogar fins a 60 dies a l'any). Fins que no s'aprove una ordenança que establisca els mecanismes de control i sanció, esta modalitat d'apartament turístic no serà compatible.

Quant a l'ocupació d'espais lliures públics per les terrasses, l'obligació de deixar 3 metres lliures als carrers s'aplicarà en els entorns de protecció de monuments, sense perjudici del que estiga regulat en l'ordenança d'ocupació de la via pública. En el cas de les places, estos espais només podran ocupar un 20% de la seua superfície com a màxim.

Consulta aquí más noticias de València.