Una web municipal assenyala solars buits per a constrényer als seus amos a construir
Una web municipal assenyala solars buits per a constrényer als seus amos a construir 20MINUTOS.ES

Els veïns de València ja poden consultar a través d'internet el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar, una eina de l'Ajuntament que fins ara no estava disponible en format digital i que recull les parcel·les sense edificar, sobretot en l'àmbit de Ciutat Vella, i el seu estat de tramitació.

La iniciativa busca, segons ha explicat aquest dimarts el regidor de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrià, que a la ciutat consolidada no existisquen "solars sense ús que puguen derivar en situació de ruïna per incompliment de l'haver d'edificar" dels seus propietaris. En determinades àrees, com el centre històric, l'abandó de solars, a més de reduir l'oferta potencial de nous habitatges, "genera problemes de degradació, salubritat i a vegades d'adorn", va afegir Sarrià.

El registre ja existia, però l'actual Govern local ha desenvolupat la legislació "perquè no s'aplicava adequadament", en opinió de l'edil. De fet, després del canvi polític registrat en el Consistori en 2015, el Govern de la Nau va renunciar al creixement de la ciutat a costa de més horta i va apostar per desenvolupar els buits que quedaven en el nucli urbà consolidat. "Ací era important evitar buits urbans", va explicar Sarrià, per la qual cosa van decidir impulsar aquesta figura legal com a forma de constrényer als propietaris perquè edifiquen i per a "evitar que els solars es perpetuen de manera injustificada".

De fet, aquest objectiu dissuasiu ha sigut el principal assoliment de la iniciativa, segons el regidor d'Urbanisme. "Davant la possibilitat que el seu solar es veiera inclòs en el registre, s'han vist obligats a demanar llicència", ha afirmat. Un altre dels efectes indirectes però "clar" és la reactivació econòmica, atés que es posen parcel·les que no estaven "en circulació immobiliària", la qual cosa fa augmentar tant el nombre d'ocupacions com d'habitatges a la disposició del mercat. "Els resultats són positius i ho seran encara més en el futur", ha manifestat Sarrià.

El registre recull dues categories completament diferents de solars: aquells sobre els quals existeix una ordre d'edificació en vigor, i els que es troben en règim d'edificació o rehabilitació forçosa. En el primer cas, l'ordre en vigor implica que encara no hi ha un incompliment per part del propietari i que aquest té encara termini per a complir l'haver d'edificar, per al que ha de sol·licitar llicència. No obstant això, en el segon es reflecteix un incompliment de deures urbanístics, la qual cosa pot implicar la substitució del propietari per un altre agent edificador o rehabilitador, o fins i tot l'expropiació o la venda forçosa.

En aquests moments, i malgrat que les xifres s'actualitzen diàriament, hi ha al voltant de 31 expedients pendents d'inici de tramitació, és a dir, al començament de tot l'itinerari que pot culminar amb la seua inscripció en el règim d'edificació forçosa. Hi ha altres 31 ordres d'edificació prèvies per raons diverses; 3 declaracions directes a instàncies de part i compliment de l'haver d'edificar, i 9 sol·licituds de llicència producte de procediments iniciats anteriorment.

En total, hi ha 21 solars o edificis declarats en règim d'edificació forçosa, dels quals 16 estan a Ciutat Vella i, d'ells, 12 han iniciat ja actuacions a través de Programes d'Actuació Aïllada. En aquest últim supòsit, l'Ajuntament o un tercer poden construir sobre un solar, però l'amo no perd la propietat, sinó el 50% del seu aprofitament urbanístic.

L'Ajuntament preveu que la xifra de solars en els quals finalment s'acabe construint serà major en els pròxims anys a causa de la reducció del termini que marca la llei des de la declaració d'edificació. Fins ara, la llei autonòmica (LOTUP) recollia un termini de sis anys, però s'ha rebaixat a dos, per la qual cosa el Consistori s'haurà d'adaptar a aquest canvi legal.

"Aquesta Delegació ha fet un esforç per passar d'una política desenvolupista i expansiva de consum, on el protagonista era el sòl urbanitzable, a una política de contenció, renovació i mesura, on el protagonista és el sòl urbà i la regeneració de la ciutat consolidada", ha conclòs el titular d'Urbanisme.

Informació en mapes i llistats

La nova pàgina web permet a qualsevol ciutadà accedir a les dades a través de dues vies: mitjançant els toms digitalitzats del registre en paper o explorant un mapa de geolocalització en el qual es destaquen els solars inscrits. A més, inclou un apartat amb la normativa d'aplicació.

Consulta aquí más noticias de València.