L'Arnau de Vilanova obri la primera consulta multidisciplinària de dermatologia i endocrinologia per a tractar psoriasi
L'Arnau de Vilanova obri la primera consulta multidisciplinària de dermatologia i endocrinologia per a tractar psoriasi SON ESPASES - Archivo

El doctor del Servei de Dermatologia del centre hospitalari, Rafael Carmena, ha explicat, en un comunicat, que "la psoriasi és una malaltia inflamatoria sistèmica crònica, associada a múltiples comorbiditats, com el fetge gras no alcohòlic (en un 50-60% dels casos), l'artritis psoriàsica (en un 20-30%), la síndrome metabòlica (en un 40%), l'obesitat, la diabetis, la hipertensió arterial i la dislipèmia. També són freqüents els casos d'ansietat i depressió, que es donen fins a en un 60% dels casos".

A més, el mateix facultatiu també ha apuntat que "altres comorbiditats associades a aquesta malaltia són les dolències cardiovasculars com l'infart agut de miocardi o l'ictus, la malaltia inflamatòria intestinal, la insuficiència renal i el desenvolupament de neoplàsies".

En aquest sentit, a nivell assistencial, Carmena ha recordat que "els pacients amb psoriasi necessiten rebre una atenció integral de la malaltia, mitjançant unitats multidisciplinàries o mitjançant la col·laboració estreta amb atenció primària o amb altres especialistes per a tractar no solament l'afectació cutània sinó també les comorbilidades associades".

Per la seua banda, el doctor Juan Girbés, del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha assenyalat que "en ser una inflamació crònica, molts dels processos i mediadors de la psoriasi són comunes a les dos dolències, de tal forma que la presència d'eixes comorbilidades es relaciona amb una major gravetat de la psoriasis i viceversa". "Aquesta inflamació crònica es relaciona també amb les complicacions cardiovasculars, que són una conseqüència habitual de la síndrome metabòlica i els altres processos esmentats", apunta.

La principal aportació a la clínica d'aquesta nova consulta conjunta és l'abordatge global del pacient. Açò es deu, en paraules de Girbés, al fet que "la psoriasi és una malaltia sistémica, no solament limitada a la pell i per tant el tractament ha de tindre en compte tots els aspectes". Per açò, "en la nostra consulta revisem tots els aspectes relacionats, els avaluem i ajustem el tractament per a optimitzar-ho, evitant interaccions i efectes adversos dels tractaments. El nostre objectiu és, doncs, l'abordatge multidisciplinari de la psoriasi".

OPTIMITZACIÓ DEL TEMPS

Tal com assenyala el cap del Servei de Dermatologia de l'hospital, Enrique Gimeno Carpio, "el valor afegit d'aquestes consultes conjuntes amb especialistes de diverses disciplines és l'abordatge integral del pacient amb psoriasis, adoptant-se de manera consensuada decisions individualitzades per a cada pacient en concret, igual que ocorre en els comités de tumors per als pacients oncològics".

Finalment, ha recordat que "també s'ha engegat una consulta d'infermeria especialitzada en psoriasi el que permet dedicar més temps a les cures d'infermeria d'aquests pacients".

Consulta aquí más noticias de València.