Amb el començament de l’any ha arribat a Catalunya una nova onada de menors i joves marroquins tot cercant  una vida millor. Són els anomenats nens del carrer que a hores d’ara han cobert totes les places habilitades per la Generalitat per a infants immigrats sense persones que se’n facin càrrec.

Cada mes, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) atén una mitjana de 35 a 40 menors d’origen marroquí sense referents familiars, segons va donar a conèixer ahir el director de l’ens, Xavier Soley.

Però als mesos de gener i febrer s’ha donat una punta que ha fet que els centres d’atenció de la Generalitat hagin quedat complerts.

Malgrat tot, al 2007 es van atendre 475 joves magribins, 219 d’ells arribats de nou. L’any anterior en van ser 537, 248 d’ells allotjats a centres de primera acollida.

No tots són menors d’edat

Aproximadament, el 20% d’aquests joves vinguts del Marroc no són menors d’edat, fet que es demostra temps després, un cop realitzades proves biològiques, va exposar Soley. «Diuen trobar-se sols però ens utilitzen a l’Administració com a instrument de regularització», va afegir. Actualment, més del 99% dels joves immigrats arribats a Catalunya procedeixen d’aquest país africà.

800 trucades al mes

Des de l’octubre passat, el telèfon Infància Respon ha atès una mitjana de 800 trucades al mes, la majoria de les quals per demanar assessorament. 180 casos s’han derivat a d’altres serveis.

Hospitalitzat un nen a la setmana

Cada setmana un nen és hospitalitzat per maltractament o risc greu de patir-ne. Segons dades del Departament d’Acció Social i Ciutadania, al 2007, 59 nens van ser retinguts per aquest motiu, un 43% més que l’any anterior, quan en van ser 41. L’any passat la DGAIA va atendre un total de 7.313 menors i es van obrir 1.400 expedients. El 55% dels casos de tutela van correspondre a negligències greus dels pares.