La Generalitat licita per 86 milions el sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo
La Generalitat licita per 86 milions el sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo GVA

Aquest sistema de sanejament i depuració dóna servici a 17 municipis de València i a la seua àrea metropolitana. Actualment, la UTE Aigües De València-SAV-DAM presta el servici mitjançant un contracte que es va iniciar en 2011 amb un termini d'execució de quatre anys prorrogables fins a un límit de huit, per la qual cosa el seu venciment està previst per a 2019.

El sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals de Pinedo està compost per la depuradora (tractament secundari), l'estació regeneradora d'aigües depurades (terciari), el col·lector oest (68,8 quilòmetres de col·lectors generals i brancs secundaris) i la depuradora del port de Catarroja (València), detalla la Generalitat en un comunicat.

En concret, la licitació del servici preveu la depuració d'un total de 115 hectòmetres cúbics a l'any, així com donar un tractament de regeneració a 36,5 anuals, de manera que aquests cabals es puguen reutilitzar en el sector agrari.

El passat 19 d'octubre, el ple del Consell va autoritzar a l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (Epsar) aquesta licitació per a donar continuïtat al servici, per un valor estimat del contracte de 86.067.479 euros per al termini màxim d'execució de cinc anys (quatre més un any de pròrroga addicional), la qual cosa suposa un cost de licitació anual de 17.213.496 euros a l'any, IVA exclòs.

L'Epsar té com a objectiu gestionar l'explotació de les instal·lacions i executar les obres, tant de proveïment com de sanejament i depuració, que l'administració de la Generalitat determine o li siguen encomanades per altres entitats locals o organismes. Entre les seues funcions està recaptar, gestionar i distribuir el cànon de sanejament establit per llei.

La informació administrativa de la licitació de la depuradora de Pinedo pot consultar-se en la plataforma de contractació del sector públic del Ministeri d'Hisenda.

Consulta aquí más noticias de València.