La Generalitat i sindicats acorden convocar oposicions per a més de 2.400 llocs en l'OPO de 2018
La Generalitat i sindicats acorden convocar oposicions per a més de 2.400 llocs en l'OPO de 2018 GVAJUSTÍCIA

Generalitat Valenciana i sindicats han acordat aquest dimecres la convocatòria d'oposicions per a cobrir més de 2.400 llocs en l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) de 2018. Aquesta OPO es fusionarà amb la de l'any passat (2.008 places), amb el que l'oferta conjunta serà de 4.425, amb l'objectiu de finalitzar els processos selectius en un any com a màxim.

Així ho han fixat la consellera d'Administracions Públiques, Gabriela Bravo, i els sindicats amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública. Del total de 2.417 places de l'OPO de 2018, 1.450 places corresponen al torn lliure i 967 a promoció interna, detalla la Generalitat en un comunicat.

L'augment del nombre de llocs oferits es justifica que els límits imposats pel Govern central són "menys severs" que en anys anteriors. De fet, la taxa de reposició -el nombre de places que es poden convocar per a substituir els treballadors que s'han jubilat- s'ha establit en el 100% dels sectors prioritaris -seguretat, sanitat i benestar social, bàsicament- i del 75% per a la resta de categories.

D'aquesta forma, l'objectiu del Consell és "traslladar la recuperació econòmica a l'àmbit de l'administració i contribuir a la generació d'ocupació que redunda en una millora dels serveis públics", com ha defès Bravo.

Paral·lelament, la convocatòria pretén reforçar sectors bàsics com els assistencials i els vinculats a la lluita contra el frau fiscal, la concessió d'ajudes públiques, l'assessorament jurídic i de gestió de recursos, la prevenció i extinció d'incendis, l'ocupació, l'agricultura i el suport al turisme i l'activitat cultural, entre d'altres.

MÉS DE 600 EN EDUCACIÓ I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

En concret, en l'OPO de 2018 destaca la convocatòria de 400 llocs per a administratius i auxiliars -123 d'ells de tècnics d'Administració General-, 35 places per a tècnics de Medi ambient, 120 d'Orientació Laboral i més de 600 entre educadors d'Educació Infantil, Educació Especial i especialistes en Atenció Sociosanitària, entre d'altres.

L'oferta aposta "decididament" per la diversitat funcional, en reservar més d'un 7% del total de les places per a ser cobertes entre persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

També tracta de promoure la igualtat de gènere perquè aplica les mesures previstes en el Pla d'Igualtat de la Generalitat. Com a criteri de desempat, preveu que siguen dones les seleccionades en el cas que elles estiguen infrarepresentades dins del cos o escala objecte de la convocatòria.

El decret de l'OPO inclou mesures perquè els processos de selecció es regisquen pels principis d'agilitat, eficàcia i eficiència. La Conselleria prepara una sèrie d'ordes que fusionaran les convocatòries de l'OPO de 2017 amb la de 2018 en els processos que siga possible, i crearà una comissió permanent de selecció que serà l'encarregada d'elaborar i corregir les proves comunes de les convocatòries.

NO ETERNITZAR LES OPOSICIONS

Totes les mesures van orientades "sobretot, al fet que no s'eternitzen els processos selectius", ha explicat la titular del departament. Per açò, l'objectiu és que els processos dels cossos A1 i A2 tinguen una durada màxima d'11 mesos i els dels restants fins a huit mesos.

Consulta aquí más noticias de València.