El passat 9 de juliol, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicava aquest concurs, el termini del qual de presentació d'ofertes concloïa el pròxim 10 de desembre. No obstant açò, col·lectius interessats en el projecte, com a federacions de cooperatives de vivendes, associacions sense ànim de lucre i entitats bancàries, havien demanat una ampliació del termini donada la diversitat de documentació requerida. Per a atendre aquestes demandes, la Generalitat ha ampliat el termini fins al 28 de febrer de 2019.

Amb aquest concurs s'inicia la primera de les tres fases que constituïx el pla de gestió integral de sòl que EVha està duent a terme amb l'objectiu d'implantar mesures que impulsen la revitalització urbana, la reducció dels preus de les edificacions i augmente el parc públic d'habitatges. Tot açò per a donar resposta a la demanda habitacional dels ciutadans de la Comunitat, explica la Generalitat en un comunicat.

Les parcel·les propietat d'EVha que s'acullen en aquest concurs estan situades a Gandia, Alzira, Torrent, Alacant, Alcoi, Sant Joan i Torrevieja i s'estima que es podran construir un total de 180 vivendes protegides, detallen.

Podran presentar-se cooperatives d'habitatge en règim de gestió d'ús, constituïdes o en procés de constitució. La cooperativa serà la titular del dret de superfície per un termini màxim de 75 anys i cedirà als socis l'ús de l'habitatge com a domicili habitual i permanent. En finalitzar aquest termini, el sòl i l'edificació revertiran en la Generalitat, és a dir, torna a ser de titularitat pública.

COL·LECTIUS PREFERENTS

El 50% dels socis cooperativistes hauran de pertànyer a col·lectius preferents, com a víctimes de violència de gènere, majors de 60 anys o menors de 35 anys. Per a accedir a una d'aquests habitatges, no es podrà disposar a una renda superior a 4,5 vegades l'IPREM i la quota mensual a abonar a la cooperativa no podran superar el 30% dels seus ingressos.

Un comité d'experts analitzarà les propostes. Estarà format per professionals de l'Institut Valencià d'Edificació (IVE), l'Escola Superior de projectes arquitectònics de la Universitat Politècnica de València (UPV), l'Institut Valencià de Finances (IVF), el Comité Econòmic i Social (CES) i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).

El comité valorarà la qualitat del projecte des del punt de vista arquitectònic i d'integració urbanística, la seua adequació mediambiental i tipologia dels habitatges i de l'edifici als col·lectius als quals va destinat. També es valorarà la proposta col·laborativa o de vida en comunitat, tenint en compte els serveis i activitats que la cooperativa preste o possibilite en els espais comuns. Un disseny que facilite la durabilitat i el manteniment senzill serà un altre dels punts a tindre en compte.

Poden accedir a la documentació en la seu d'EVha del carrer Vinatea 14 de València i en la pàgina web. Per a qualsevol consulta poden contactar en el telèfon 96-1964766 o dirigir la seua consulta al correu electrònic vendes_eige@gva.es.

A més, per a atendre els dubtes i ajudar les persones interessades a optar a un dret de superfície, la Conselleria d'Habitatge, a través d'EVha, al costat de la Federació de Cooperatives de Vivendes i Rehabilitació de la Comunitat Valenciana (Fecovi), estan organitzant jornades informatives en els municipis on s'ofereix sòl per a aquest tipus de vivendes i que anteriorment es detallen.

Consulta aquí más noticias de València.