Aquesta xifra contrasta amb la mitjana espanyola, de 2,9 operacions, i supera els resultats de Balears (3,5), Andalusia (3,15), Canàries (3,12) i Madrid (3,12).

Durant aquest temps, Alacant va ocupar també la primera posició provincial amb 5,7 operacions per mil habitants, mentre que Castelló apareix en tercer lloc, amb una taxa del 4,1.

En termes absoluts (nombre total d'operacions), la Comunitat Valenciana va ser segona gràcies a les 20.903 operacions registrades en la regió, solament superades a Andalusia (amb 26.487 compravendes).

De les més de vint mil operacions, que suposen un increment del 5,1% pel que fa al trimestre anterior, 2.796 van correspondre a vivenda nova i 18.177 a vivenda usada.

ALACANT, LA TERCERA PROVÍNCIA EN ACTIVITAT

Per províncies, Alacant va registrar 10.534 transaccions i es va situar tercera en la classificació provincial nacional. Per la seua banda, Castelló va comptabilitzar 2.350 operacions i València 8.019, la cinquena província espanyola en aquest apartat).

En tota Espanya es van tancar durant el segon trimestre un total de 134.196 compravendes, un 4% més que en el trimestre anterior i un 12,4% més que en el mateix trimestre de 2017. En els últims dotze mesos la xifra ascendeix a 494.263, el major resultat interanual des del primer trimestre de 2009.

En vivenda usada, la Comunitat valenciana va ser la segona amb més operacions, 18.177 operacions, solament superada per Andalusia. En vivenda nova, va ocupar el quart lloc (2.726) després d'Andalusia, Madrid i Catalunya.

Per províncies, Alacant apareix com la tercera província tant en vivenda nova com usada (1.782 i 8.752, respectivament), mentre que València és quarta en vivenda usada amb 7.306 transaccions.

COMPRA PER ESTRANGERS

En el segon trimestre de l'any, el 26,5% de les adquisicions de vivenda a la Comunitat van ser realitzades per ciutadans estrangers, una xifra que situa la regió en tercera posició, solament per darrere de Canàries i Balears.

La quota estrangera a Espanya es concreta en el 12,9%, lleugerament per davall de l'obtingut en el primer trimestre. Britànics, alemanys, francesos, belgues, suecs, romanesos i italians van ser els que més vivendes van comprar.

Alacant és la segona província espanyola que més vivendes va vendre estrangers (41,39%) després de Tenerife, mentre Castelló ocupa el desé lloc amb un percentatge del 13,2% de compra estrangera, seguida de València (10,4).

Així mateix, l'endeutament hipotecari mig per vivenda va ascendir un 3,1% a la Comunitat, amb 90.495 euros de mitjana. A Espanya, la mitjana és de 121.918 euros, amb una pujada del 0,7% sobre el primer trimestre i del 5,3% si ho comparem amb el mateix trimestre de 2017.

ELS TIPUS FIXOS IGUALEN ELS VARIABLES

La regió valenciana és la tercera autonomia amb major pes dels tipus d'interés fix en les contractacions. Exactament, la mitat dels crèdits firmats d'abril a juny incloïen un interés fix.

En el conjunt del territori espanyol va suposar aproximadament una de cada quatre operacions (39,7% del total), constituint així un nou màxim històric. La quantia mitjana dels tipus d'interés a Espanya es va situar en un 2,3%, mentre a la Comunitat Valenciana va ser del 2,38%.

La durada mitjana dels crèdits hipotecaris durant el segon trimestre a Espanya va ser de 280 mesos (23 anys i 4 mesos), mentre a la Comunitat Valenciana va ser de 263 mesos. Es tracta de la tercera durada més baixa, amb un temps emprat per a comprar una vivenda 17 mesos menor que la mitjana espanyola.

Pel que fa a l'accessibilitat, la quota hipotecària mensual mitjana va ascendir a 563 euros a Espanya, amb un percentatge pel que fa al cost salarial del 29,6%. En la regió valenciana la quota es va situar en 442 euros (121 euros menys), amb un percentatge respecte al cost salarial del 25,9%.

TERCERA EN IMPAGAMENTS

En el segon trimestre s'han registrat en tota Espanya 6.643 certificacions de vivenda per inici d'execució d'hipoteca, un 1,5% menys que en el trimestre anterior. La Comunitat Valenciana, amb 1.205 certificacions, va ocupar el tercer lloc.

La regió ha obtingut aquesta mateixa posició en el nombre de dacions en pagament, 275 en la regió valenciana per les 1.709 registrades a Espanya, que llancen un descens del 2,3% pel que fa al mateix trimestre de 2017 i del 16% enfront del trimestre immediatament anterior.

El preu de la vivenda va pujar un 3% a Espanya durant el segon trimestre de 2018 en relació al trimestre anterior, acumulant un creixement anual del 10,7%. Aquesta taxa interanual, la més elevada des de 2007, se situa per primera vegada en els últims deu anys per damunt del 10%.

Consulta aquí más noticias de València.