El TC declara inconstitucionals diversos articles de la Llei valenciana per la Funció Social de la Vivenda
El TC declara inconstitucionals diversos articles de la Llei valenciana per la Funció Social de la Vivenda Europa Press - Archivo

L'anterior Govern del PP va aprovar al novembre de 2017 l'acord per a sol·licitar a l'aleshores president, Mariano Rajoy, la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat en relació amb diversos articles d'aquesta llei (va qüestionar 23 dels seus 37). L'administració estatal va considerar que la norma incorria en extralimitació competencial i, per tant, envaïa les competències estatals en matèria de règim del dret de propietat, legislació processal i civil, "bases de l'ordenació de crèdit, banca i assegurances" i "bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica".

El TC, en un primer moment, va suspendre l'aplicació de part de l'articulat de la llei per a, posteriorment, al març d'enguany, alçar-la en la major part dels articles.

Ara, en una resolució de 5 de juliol, el TC declara la inconstitucionalitat de part de la llei, segons ha avançat aquest divendres À Punt i han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.

En concret, es tracta de l'article 6.1, sobre l'acció pública i dret subjectiu exigible, que assenyala que "totes les persones, en exercici de l'acció pública en matèria de vivenda, poden exigir davant els òrgans administratius i jurisdiccionals competents el compliment de la normativa en matèria de vivenda"; i de l'article 12.4, el 13 i de l'Annex I, que regulen l'expropiació forçosa de vivendes en procés de desnonament per necessitats socials.

Així mateix, considera inconstitucional l'apartat 5 de l'article 23, que es refereix a l'exigència a les empreses energètiques que abans de realitzar un tall de subministrament demanen un informe a serveis socials municipals per a determinar possibles situacions de risc d'exclusió.

VOTS PARTICULARS

La sentència, segons ha pogut saber Europa Press, inclou dos vots particulars. El primer d'ells qüestiona precisament que es deixe sense efecte aquest últim punt, ja que, segons el magistrat, eixes mesures s'insereixen en les matèries de consum i servicis socials i no en les de règim energètic i planificació general de l'economia.

El segon vot particular, al que s'adhereix un altre jutge, defèn que va haver de declarar-se inconstitucional tot l'article 12 en considerar l'arrendament forçós fins i tot "més gravós" que l'expropiació forçosa de l'usdefruit temporal de la vivenda.

Quan el Govern espanyol va anunciar la seua intenció de recórrer la llei, la Generalitat Valenciana va qualificar aquesta posició d'"inacceptable", ja que suposava "impossibilitar" fer efectiu el dret a la vivenda. En aquesta línia, va criticar l'"absolut cinisme" de l'Executiu central i li ha va acusar d'"atacar" els pilars bàsics de la normativa autonòmica, que té com a objectiu "mobilitzar les més de 500.000 vivendes buides que hi ha a la Comunitat Valenciana".

Consulta aquí más noticias de València.