El Consell aprova el decret per a traslladar l'augment salarial de 150.000 empleats públics que contemplen els PGE
El Consell aprova el decret per a traslladar l'augment salarial de 150.000 empleats públics que contemplen els PGE EUROPA PRESS - Archivo

La modificació adapta les retribucions dels més de 150.000 empleats públics de la Generalitat, així com de les universitats i del personal dels centres docents concertats, a la legislació bàsica estatal, la qual cosa suposa un increment retributiu de l'1,50% des de l'1 de gener, i un 0,25% addicional condicionat al fet que el PIB cresca almenys el 3,1% i que es percebria amb efectes des de l'1 de juliol d'enguany.

Divendres passat el Consell ja va aprovar les noves taules retributives del personal de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en les quals ja es contempla l'increment salarial de l'1,5% fixat en els Pressupostos Generals de l'Estat per a tot el personal al servici de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, ha explicat la vicepresidenta, Mónica Oltra.

Amb aquesta mesura es busca pal·liar la pèrdua de poder adquisitiu que els empleats públics van patir durant la crisi. El cost de la mesura prevista en els PGE ascendeix a 108,27 milions d'euros.

A més d'açò, el decret llei arreplega, tal com està fixat en els PGE, la possibilitat que la massa salarial puga incrementar-se en un 0,20% addicional amb la finalitat que les diferents administracions puguen adoptar mesures per a la racionalització de les plantilles i les retribucions.

En concret, la norma, que es remetrà a les Corts per a la seua convalidació, permetrà, entre altres actuacions, l'homologació de retribucions lligada a la desaparició de l'escletxa salarial en sectors especialment feminitzats.

En el marc d'aquesta adaptació a la legislació bàsica estatal, s'inclouen les noves directrius fixades sobre el complement de la prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal del personal al servici del sector públic de la Generalitat, de manera que s'elimina el descompte per baixa laboral introduït en 2012, i el nou règim de gaudi del permís de paternitat, que s'amplia a sis setmanes.

OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA

Així mateix, el decret llei aprovat hui permet la translació a la Comunitat Valenciana de les mesures incloses en els Pressupostos de l'Estat dirigides a incrementar la taxa de reposició d'efectius i a l'engegada de processos d'estabilització de l'ocupació temporal. Aquestes mesures són aplicable tant per a l'Administració de la Generalitat com per al sector públic instrumental.

NOUS SERVICIS, AUGMENT D'ACTIVITAT O JUBILACIONS

Una altra novetat és l'autorització perquè en les ofertes d'ocupació pública que es convoquen per a cobrir els efectius es puga oferir un nombre de places equivalent al 5% del total de la taxa de reposició, que aniran destinats a l'establiment de nous servicis públics, a l'increment de l'activitat estacional per l'activitat turística o per a atendre l'elevat volum de jubilacions esperades. Una mesura que beneficiarà tant a l'Administració com al Sector Públic Instrumental.

D'altra banda, tal com habiliten els pressupostos estatals, el decret llei engega un nou procés d'estabilització de l'ocupació temporal després de l'aprovat l'any passat.

Consulta aquí más noticias de València.