El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País València (STEPV) anima la comunitat educativa a participar en les votacions sobre la implantació de la jornada escolar contínua que se celebraran el pròxim 25 d'abril en un total de 162 centres educatius, 28 d'ells en la província d'Alacant, 20 en la de Castelló i 114 a València.

Amb aquesta ja seran tres les consultes que s'hauran realitzat des de la publicació de l'Orde 25/2016 per la qual es va regular la jornada contínua en els centres educatius de la Comunitat Valenciana després d'haver iniciat la seua experimentació en fins a 31 centres des del curs escolar 2013-2014.

STEPV recorda que aquest curs són més de la mitat dels centres educatius públics valencians que desenvolupen la jornada lectiva de forma intensiva. En cas que els nous centres convocats a fer la consulta obtinguen l'aprovació del 55% dels vots possibles de les famílies, s'arribarà al 65% del centres públics amb jornada contínua.

CONCERTATS

Per al sindicat, "és significatiu que centres privats concertats sostinguts amb fons públics també s'estan animant a plantejar la consulta a les famílies per a establir una jornada escolar diferent en la jornada partida, la qual cosa combat el fals argument que només en les escoles públiques es planteja la jornada contínua, fet que també ocorre en la resta de territoris una vegada oberta la possibilitat del canvi de jornada escolar".

STEPV incideix que les famílies, a més de poder votar presencialment en l'horari corresponent de la mesa electoral del seu centre el dia 25 d'abril, també poden fer-ho de forma diferida fent entrega al director del seu vot els cinc dies hàbils anteriors al dia de la consulta utilitzant el sistema del doble sobre, és a dir, des del 18 d'abril.

Ara bé, la possibilitat de vot diferit delegat, és a dir, que una altra persona autoritzada per escrit en el teu nom puga presentar el teu vot, s'ha eliminat de la resolució que regula la consulta per al present curs. En canvi, en la resolució del curs passat sí que es contemplava la possibilitat del vot diferit delegat, que fomenta encara més la participació de les famílies.

VOT DIFERIT DELEGAT

El sindicat ha manifestat que és urgent i necessari facilitar en la normativa la possibilitat del vot diferit delegat igual que l'any passat en ànim a aconseguir la màxima participació de les famílies. STEPV anima les famílies a participar massivament a les consultes dels centres educatius on s'haja articulat per a decidir activament quin model de jornada volen per a l'escola.

El sindicat continua exigint a la Conselleria d'Educació que "deixe de posar traves a l'articulació del canvi de jornada escolar en els centres educatius".

En aquesta línia, exigeix "que siguen revisats diferents aspectes de la normativa, com que el percentatge de les votacions per a fer efectiu el canvi siga dels votants i no de tot el cens escolar, és a dir, el mateix criteri que en la resta de votacions com poden ser les de l'elecció de membres consells escolars".

També sol·licita que es destine una partida pressupostària específica per al desenvolupament de les activitats extraescolars i que aquesta no recaiga en el romanent econòmic que tinga cada centre educatiu.

Igualment, considera "crucial que abans de finalitzar el primer termini de 3 anys en el qual es va autoritzar, concretament a 307 centres el canvi de jornada escolar, es puga renovar aquest tipus de jornada per decisió de l'òrgan de participació on estan representats tots els membres de la comunitat educativa, que és el consell escolar de centre, i no haver d'iniciar de nou tots els tràmits i així estalviar gestions burocràtiques als centres educatius".

Per a STEPV, els resultats de les últimes consultes realitzades en tot el territori valencià i l'increment de sol·licituds de canvi d'horari escolar apunten al fet que "la tendència és consolidar el model de jornada contínua en els centres educatius".

Consulta aquí más noticias de València.