L'Agència Antifrau proposa un Pacte Social Valencià contra la Corrupció
L'Agència Antifrau proposa un Pacte Social Valencià contra la Corrupció FLICKR CORTS

El director de l'Agència Antifrau, Joan Llinares, ha proposat aquest dimarts la posada en marxa d'un Pacte Social Valencià contra la Corrupció que involucre tant a forces polítiques com a socials, administratives i civils i la primera premissa de les quals siga "deixar de costat el 'tu més o jo menys'".

Així ho ha indicat en una compareixença en la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts, a la qual ha acudit per a presentar la primera memòria d'aquest organisme corresponent a l'exercici de 2017 i on ha incidit en la necessitat d'"impulsar canvis estratègics inspirats en la visió preventiva i orientats al fet que les administracions siguen més resistents als riscos de corrupció".

En aquest sentit, en la seua intervenció, Llinares ha demanat "oblidar el passat" per a començar a plantejar les bases i principis d'aquest acord social contra la corrupció en el qual s'involucren totes les forces polítiques, socials, administratives i civils per a "plantejar un punt i ratlla" i que aquestes qüestions "no siguen una batalla permanent" i es faça "ús polític" d'elles.

L'objectiu d'aquest pacte, ha puntualitzat, és que aquest tipus de casos "no torne a passar" i la Comunitat Valenciana siga "avantguarda" contra la corrupció. Per a açò, l'Agencia Antifrau proposa un conjunt de mesures que exposa en la seua memòria de 2017 i que aborden diversos àmbits.

Revisar els sistemes de control previ

En concret, en matèria d'integritat, ètica pública i transparència, l'organisme insta a "adoptar un paper actiu en la gestió dels riscos fent obligatòria l'elaboració" de plans de prevenció de riscos de corrupció i aprovar codis de conducta per a tot el personal, així com per als operadors que siguen prestadors de serveis públics o perceptors de fons públics.

Respecte a la gestió de conflictes d'interés, considera que s'ha de "reforçar la cultura de la imparcialitat", segons consta en el document que precisa que aquest tipus de conflictes es deuen gestionar "com una de les principals fonts de corrupció, revisant els sistemes de control previ d'idoneïtat, així com reforçar el règim d'incompatibilitats, establir polítiques restrictives de regals, preveure situacions postcàrrecs (portes giratòries) en funció dels riscos associats a determinats perfils i col·lectius de servidors públics, entre d'altres.

Protecció de denunciants

Així mateix, proposa que, per a millorar la protecció de persones denunciants o informadores de possibles casos de corrupció, les administracions públiques "han de col·laborar i respectar la condició del professional i la dignitat humana i vàlua d'aquells que denuncien la corrupció, reconeixent que és un deure de tots col·laborar per a acabar amb aquest flagell".

D'igual manera, incideix en la necessitat de garantir la imparcialitat i l'equanimitat de les administracions públiques en la gestió dels serveis públics i els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en la selecció i promoció de les persones.

D'aquesta manera, apunta que "fa falta que la selecció de tots els càrrecs de direcció, incloent els del sector empresarial i instrumental, es facen per convocatòria pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat", així com a garantir la independència dels òrgans de control interns i externs "dotant-los dels mitjans i recursos necessaris per a exercir les seues funcions millorant la capacitat supervisora".

En matèria de contractació pública, l'Agència Antifrau considera que "cal fer real i efectiva la independència i professionalitat de les persones integrants de les estructures relacionades amb els procediments de contractació pública garantint l'absència de conflictes d'interés, reduint els marges de discrecionalitat i valoracions subjectives en els processos i assegurant l'objectivitat i la transparència en la presa de decisions".

Consulta aquí más noticias de València.