Presidència assumirà les funcions de Salvador durant el permís de maternitat
Presidència assumirà les funcions de Salvador durant el permís de maternitat CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLIAS Y VETEBRACI

La Presidència de la Generalitat Valenciana assumirà les funcions de la consellera de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del territori, Maria José Salvador, en la seua condició de membre del Consell i com a titular d'aquest departament, delegant les seues funcions en els diferents òrgans de la conselleria, amb motiu del permís de maternitat del que podrà gaudir després de donar a llum.

Segons el decret que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les funcions de la consellera com a membre del Consell, quant a l'assistència a reunions, propostes de nomenament i cessament d'alts càrrecs del departament, la preparació i presentació d'avantprojectes de llei, propostes d'acord i projectes de decret seran assumides per Presidència.

En el cas de les seues funcions com a titular de la conselleria, Presidència assumeix també les funcions que corresponen a la consellera, que es deleguen en els òrgans del departament, com la Secretaria Autonòmica de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, les subsecretaries i les direccions generals.

"Davant el pròxim infantament de la consellera resulta necessari establir la suplència de les seues funcions durant el temps que la mateixa s'aculla al permís de maternitat. L'experiència en la gestió, el principi d'eficàcia que regeix l'actuació de les administracions públiques i el volum i la diversitat d'assumptes que han de ser resolts per la persona que assumisca la suplència aconsellen delegar l'exercici de part de les seues competències en altres òrgans de la Conselleria a l'efecte de dotar de major agilitat a la gestió dels assumptes del seu àmbit de competència", apunta.

Consulta aquí más noticias de València.