Així ho ha assenyalat Pérez en la seua intervenció, en la qual ha respost les preguntes que els grups li han plantejat com a responsable de l'informe de control financer de Ciegsa des de la seua creació en 2001 fins el 2013, quan se li va encarregar a la Viceintervenció l'execució d'aquest estudi, que va ser finalitzat i firmat al gener de 2016.

Ha explicat que la seua funció era elaborar aquest informe per mandat del Consell, que és qui estableix l'abast del mateix, i tant en aquest com en la resta, s'ha realitzat un treball "imparcial i independent".

Pérez López s'ha remès a la valoració global que realitza en l'informe, en la qual assenyala que les actuacions encomanades a Ciegsa "manquen de pressupost i control per part de la Conselleria, s'efectuen sobre la base d'un conveni de col·laboració irregular que no es va tramitar conforme a llei, amb l'única finalitat d'obtindre finançament privat i accelerar la construcció d'infraestructures educatives que la Generalitat no podia executar".

Afig el document que "l'ocupació continuada d'encomanes o encàrrecs que no reunien les condicions necessàries va suposar una vulneració de les garanties establides en la normativa en matèria de contractació i de finançament".

"No entrem a fer juís de valor", ha defès el viceinterventor, que ha explicat que donen una opinió arran de l'evidència oposada. Davant les preguntes dels grups, ha assenyalat que les seues conclusions coincideixen amb les de la Sindicatura de Comptes, "ni una més ni una menys".

Ha admès que es desprèn "que es va abusar del procediment negociat sense publicitat" i que, sense entrar a realitzar cap juí, "el normal desgraciadament en la contractació del sector públic és que sempre existisquen retards" en les obres. "El que no veiem tan lògic és el retard en la utilització d'aquest tipus d'instal·lacions educatives provisionals", ha dit, per a agregar que "hi ha hagut centres que porten 7 o 8 anys i encara alguns segueixen amb eixes instal·lacions provisionals".

També s'ha referit a la comparació dels costos realitzats per la Conselleria d'Educació i Ciegsa i ha precisat que l'informe "no pretén extrapolar dades" però "sí és cert que el cost de la Conselleria d'elaborar un projecte i executar l'obra era molt més eficient que l'empresa pública Ciegsa".

Respecte a les desviacions en el pressupost, ha indicat que van detectar que, de mitjana, eren d'un 12 o 13 per cent, i el màxim increment entre el pressupost bàsic i l'execució material detectat va ser del 45% en un centre d'Alacant.

La diputada del PP Beatriz Gascó li ha preguntat pels 1.000 milions de sobrecostos "que es repeteixen com un mantra" des del Consell, al que ha assenyalat que no "consta" eixa quantitat com a tal en l'informe que va realitzar i mai s'ha pronunciat sobre ells. Sobre aquest tema, el parlamentari de Compromís Josep Nadal ha explicat que als 309 milions de desviació cal sumar el cost de despesa financera (393 milions) i de serveis exteriors i personal (457 milions), la qual cosa "dóna un cost més alt".

Pérez López ha explicat sobre el deute que la Conselleria no realitzava les transferències i Ciegsa "es va haver de finançar de la manera que va poder" i per açò va haver-hi despeses financeres.

Consulta aquí más noticias de València.