València va atendre a 180 víctimes de prostitució i tracta en 2017
València va atendre a 180 víctimes de prostitució i tracta en 2017 ARCHIVO

"Constatem que la realitat de la prostitució i la tracta no ha millorat en els últims anys". Aquest és el diagnòstic que fa Cáritas sobre el fenomen de l'explotació sexual de dones en els carrers de València. L'entitat assistencial realitza un programa d'intervenció anomenat Jere-Jere finançat per l'Ajuntament de València, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la pròpia entitat a través de fons propis per a atendre de forma integral i oferir alternatives d'inserció i de dignificació de les seues vides.

Després de 15 anys en vigor, l'entitat ha detectat un augment de les dones espanyoles que entren en el món de la prostitució "per a traure avant a les seues famílies", si bé el perfil majoritari és el d'immigrants, procedents en la seua major part de l'Àfrica subsahariana, i en menor mesura d'Europa de l'Est.

La violència de gènere és el germen d'un fenomen social que, en el cas d'aquestes dones, es converteix en "màxima expressió de la desigualtat", explica. Segons figura en la memòria justificativa del programa lliurada al Consistori, el projecte va permetre atendre el passat any 2017 a unes 180 dones, amb una vintena de contactes cada nit en els carrers de València.

Les necessitats cobertes per les més de 1.300 atencions tenen a veure tant amb l'àmbit de la salut com amb la tramitació de permisos de residència, formació, habitatge i altres aspectes com l'educació dels seus fills.

En el cas de les dones nigerianes, que suposen el 80% de les quals es troben els tècnics de l'organització en els carrers, existeix a més un alt grau d'analfabetisme fins i tot en el seu idioma matern, "la qual cosa retarda encara més la seua incorporació a processos d'aprenentatge d'habilitats socials bàsiques i, posteriorment, de formació prelaboral", segons s'arreplega en el document.

Es tracta, expliquen, d'un treball "lent i molt individualitzat" i d'un procés "molt a llarg termini" que requereix un equip de recursos humans estable i especialitzat.

Un dels aspectes més positius és la consecució d'insercions laborals, que en el programa de 2017 van ascendir a 25 casos (21 d'ells amb contractes entre tres i sis mesos i altres quatre amb insercions en l'empresa Cáritas-Koopera).

La metodologia es basa en eixides al carrer per a aproximar-se a les dones que estan en situació de prostitució o que són víctimes de tracta. Una vegada establit el contacte, s'estableix una relació amb elles per a conèixer les seues necessitats i possibilitats, així com la seua disposició al canvi a través de processos de motivació i de foment de la seua progressiva autonomia i capacitat de presa de decisions.

Després, es desenvolupen itineraris d'acompanyament i d'acostament als recursos socials (sanitaris, jurídics, educatius, laborals, d'habitatge...). Finalment, s'entra en una fase de consolidació i fiançament dels canvis amb l'objectiu d'incorporar-se a una nova manera de vida i trencar amb el cercle d'explotació sexual o prostitució.

La regidora d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, destaca "l'atenció integral i, sobretot, molt individualitzada" que el programa presta "a cadascuna de les dones que es troben en situació de prostitució o que són víctimes de tracta per a l'explotació sexual en la ciutat".

Lozano posa èmfasi en "els quatre casos de dones que han sigut rescatades de la seua situació de víctimes de tracta, i han eixit d'aquesta xarxa, d'aquesta màfia que vulnera absolutament el dret de les dones". La regidora destaca el nou protocol d'intervenció , ja que, explica, "a les administracions els costa molt poder arribar a contactar" amb aquestes dones "perquè pateixen una situació d'exclusió".

Un nou protocol

L'Ajuntament de València va impulsar en 2016 la Coordinadora per a la inclusió de persones en situació de prostitució i tracta. D'aquest organisme, integrat per entitats socials, ha sorgit un nou protocol d'intervenció per a les víctimes d'explotació sexual en la ciutat.

La finalitat d'aquest instrument és millorar la intervenció que realitzen les diferents entitats participants en la detecció, identificació, derivació, assistència i protecció de les víctimes d'explotació sexual en la ciutat, i posa especial atenció en les dones i xiquetes.

Consulta aquí más noticias de València.