Aquesta nova regulació estableix un règim d'obertura al públic "estable, amb criteris constants i predeterminats, més horitzontal i equitatiu", en el qual hi haja una major coincidència dels interessos empresarials, la conciliació de la vida familiar i laboral, i els hàbits de consum de la ciutadania, ha informat el Consell en un comunicat.

Aquesta normativa recolza l'acord aconseguit entre xicotets comerciants, grans superfícies i associacions de consumidors per a resoldre la problemàtica sobre l'obertura de diumenges i festius.

El dia 19 de febrer es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Llei 3/2018 de 16 de febrer de la Generalitat per la qual es modifiquen els articles 17,18 i 22, i la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2011, de 23 de març de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

La nova llei estableix l'horari general d'obertura dels establiments, així com els diumenges i altres festius. Al mateix temps, es procedeix a l'autorització d'horaris excepcionals i es determina els períodes de vigència de les zones de gran afluència turística ja declarades.

La normativa permet obrir 38 dies festius en les cinc zones de gran afluència turística de València ciutat i en la totalitat de la ciutat d'Alacant i 40 dies a Finestrat, Torrevieja, Alborache, l'Alfàs del Pi, Benissa (costa), Orihuela (costa) i el Pilar de la Horadada (costa).

En eixos dies s'inclouran els festius autonòmics que, any rere any, es pacten en el si de l'Observatori, i podrien fins i tot reduir-se -mai ampliar-se- en el cas que els Ajuntaments d'Alacant i València així ho consideren oportú, a través de l'adopció d'acords en els seus respectius consells de comerç. Per a la resta de municipis, es permet l'obertura de fins a 11 dies festius.

Consulta aquí más noticias de València.