El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat un decret del Consell de l'any 2012 que permetia l'augment de les ràtios d'alumnat i de l'horari lectiu del professorat en entendre que va haver-hi falta de negociació, tal com va esgrimir en el seu recurs el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV).

STEPV explica, a través d'un comunicat, que va presentar un recurs contra el Decret 73/2012, "pel qual s'imposava l'increment de les ràtios d'alumnat i l'augment de l'horari lectiu del professorat -25 hores en infantil i primària i 20 en la resta dels ensenyaments-, en aplicació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu".

La base legal per a presentar el recurs per part del sindicat, apunten, va ser que aquest decret del Govern valencià "no va complir el tràmit previ de negociació en Mesa Sectorial d'Educació, ja que afectava les condicions laborals del professorat".

En un primer moment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va desestimar el recurs de STEPV i el sindicat va presentar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que ara s'ha pronunciat ara a favor d'aquesta entitat.

L'alt tribunal atén l'argument del sindicat en què es basa el recurs pel qual, encara que el decret concreta mesures en educació establides en el Reial decret llei 14/2012, la Conselleria d'Educació tenia obligació d'haver negociat en Mesa Sectorial aquesta norma i ho va fer amb posterioritat a haver iniciat el tràmit per a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de manera que s'incompleix l'exigència establida en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic de negociar amb els sindicats les condicions laborals del personal, dins del termini i en la forma escaient i amb la informació necessària amb antelació per a dur a terme una negociació real.

"La veritat és -diu la sentència- que en el cas examinat no s'ha produït aquesta negociació". I afig: "Resulta indefugible que la negociació suposa un real i efectiu contrast de les posicions de cadascuna de diferents parts, que sostenen plantejaments dispars, en defensa dels seus respectius interessos, sobre el que és objecte de negociació. Aquestes exigències inherents a tota negociació exigeixen que els interlocutors hagen rebut adequadament tota la informació necessària i rellevant per a poder formar la seua posició i defendre els interessos que representa".

STEPV precisa que "l'anul·lació del Decret no comporta, necessàriament, el retorn automàtic a les condicions laborals prèvies a 2012, ja que el Reial decret llei 14/2012 continua en vigor, però el decret autonòmic queda derogat i, per tant, obri la via a una nova negociació amb la Conselleria d'Educació -que no va derogar el decret, a pesar de les demandes del Sindicat en Mesa Sectorial, recalquen- per a reduir encara més les ràtios i a treballar per la reducció de l'horari lectiu del professorat".

"INSUFICIENT" BAIXADA DE RÀTIOS

En eixe sentit, STEPV avança que exigirà a la Conselleria d'Educació "la negociació immediata de les plantilles d'infantil i primària, secundària i FP, retallades pel govern anterior, per a treballar en aquesta recuperació horària i de plantilla". També insistirà en la necessitat d'"incrementar encara més la reducció de ràtios iniciada pel nou govern", però valorada com a "insuficient" pel sindicat".

STEPV celebra aquesta sentència perquè "aporta arguments per a obrir una via de negociació amb la Conselleria que recupere i millore les condicions laborals del professorat".

Consulta aquí más noticias de València.