Mavi Mestre i Vicent Martínez, a la 2a volta de les eleccions a rector de la UV
Mavi Mestre i Vicent Martínez, a la 2a volta de les eleccions a rector de la UV EUROPA PRESS

La fins ara vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, Mavi Mestre, i el catedràtic d'Astronomia Vicent Martínez s'enfrontaran en la segona volta de les eleccions a rector de la Universitat de València després d'obtenir un 43,17% i un 36,76% respectivament en la primera volta dels comicis que s'han celebrat aquest dijous.

Un total de 55.254 persones estaven convocades per a votar entre Vicent J. Martínez, María Antonia García Benau i Mavi Mestre per al Rectorat de la Universitat de València (UV). Mestre i Martínez hauran de passar per la segona volta al no haver obtingut cap dels dos més del 50% dels vots. García Benau, l'altra candidata, ha obtingut un 20,07% dels vots.

El cens està compost per 2.010 Personal Docent Investigador (PDI) doctors amb vinculació permanent -dels quals han votat el 83.48%- , 2.750 no doctors o sense vinculació permanent -amb una participació del 38.80%-, 437 de personal d’investigació en formació -dels quals han votat el 42,11%-; 47.907 estudiants (de grau i postgrau), dels quals només el vuit per cent ha emés el seu vot; i 2.150 membres del Personal Administració i Serveis (PAS), amb una participació del 66,93%.

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així, d'acord amb l'article 101 dels Estatuts de la Universitat de València, l'elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret.

El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera següent: el del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d'un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària; el vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d'un 12,67%; el vot dels estudiants i les estudiants té el valor d'un 25%; el del personal d'administració i serveis té el valor d'un 10%; i el vot del personal investigador en formació té el valor de l'1,33%.

Consulta aquí más noticias de València.