Més de 55.000 persones, convocades a les urnes per a les eleccions al Rectorat de la UV
Més de 55.000 persones, convocades a les urnes per a les eleccions al Rectorat de la UV UV

L'escrutini dels resultats es podrà seguir, en temps real, des de la web de la Universitat, prèvia identificació amb usuari i contrasenya. Així serà fins a tindre el 80% del vot escrutat. En aquest percentatge, es pararà la visualització de l'escrutini, i quan els resultats estaran complets, el president de la Junta Electoral oferirà totes les dades finals durant una compareixença a la sala d'actes de l'edifici de Rectorat, informa la institució acadèmica a través d'un comunicat.

El cens està compost per 2.010 Personal Docent Investigador (PDI) doctors amb vinculació permanent, 2.750 no doctors o sense vinculació permanent, 437 de personal d'investigació en formació; 47.907 estudiants (de grau i postgrau); i 2.150 membres del Personal Administració i Serveis (PAS).

Els resultats es computen pel sistema de vot ponderat. Així, d'acord amb l'article 101 dels Estatuts de la Universitat de València, l'elecció de rector o rectora es fa per votació directa i per sufragi universal, lliure i secret.

El vot és ponderat per sectors de la comunitat universitària, de la manera següent: el del professorat doctor amb vinculació permanent té el valor d'un 51% del total de vots a candidatures vàlidament emesos per la comunitat universitària; el vot del professorat no doctor o sense vinculació permanent té el valor d'un 12,67%; el vot dels estudiants i les estudiants té el valor d'un 25%; el del personal d'administració i serveis té el valor d'un 10%; i el vot del personal investigador en formació té el valor de el 1,33%.

En aplicació d'aquest article, serà proclamat rector o rectora, en primera votació, el candidat o la candidata que obtinga la majoria absoluta de vots ponderats a candidatures. En cas de necessitar-se una segona volta, la votació es repetiria el 6 de març.

Consulta aquí más noticias de València.