Podem reclama així mateix que s'adapten els sistemes i els programes informàtics per a permetre l'explotació de les dades desagregades per sexes en matèria de retribucions en les organitzacions i empreses públiques valencianes.

Paral·lelament, se sol·licita la redacció d'un estudi sobre la bretxa retributiva en el sector públic valencià, en el qual s'incloga la situació de la igualtat entre dones i homes en les empreses públiques valencianes i en relació amb els llocs de treball, els salaris establits, les classificacions per col·lectius i percentatges de sexe de les persones en cadascun d'ells.

Sobre aquest tema, la diputada Cristina Cabedo ha explicat que es demanen els complements salarials i retribucions variables percebudes -antiguitat, complement de carrera, complements personals transitoris, productivitat...-, de tal forma que "es posen en evidència les diferències salarials i s'elabore un mapa i un diagnòstic concret per a conéixer i corregir en profunditat les causes que provoquen la desigualtat retributiva".

Aquest grup parlamentari planteja que el Consell es dirigisca a les empreses públiques valencianes perquè els seus consells d'administració siguen paritaris i que s'estudie la possibilitat d'obtindre permisos de paternitat i maternitat iguals, intransferibles i al 100% remunerats, en les empreses públiques valencianes participades majoritàriament amb capital públic.

Consulta aquí más noticias de València.