La Llei de Pressupostos de la Generalitat estableix en el seu article 46 els límits màxims al fet que ascendiran les operacions financeres que impliquen creació de deute, tenint en compte l'objectiu fixat per a les comunitats autònomes de conformitat amb la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest mateix article regula la revisió automàtica de l'import per causes previstes, com la modificació de les quantitats incloses en els programes d'estabilitat pressupostària.

De l'import total autoritzat 457,67 milions corresponen a l'objectiu de dèficit del 0,4% del PIB per a aquest exercici, mentre que altres 91,24 milions d'euros corresponen al finançament de la devolució de les liquidacions negatives de 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú.

Els 10,23 milions d'euros restants corresponen a l'amortització en 2018 de part de les operacions firmades en el període 1997-1998 per a finançar infraestructures de les universitats i el pagament de les quals es va traslladar a exercicis futurs per part dels anteriors governs, ha explicat la Generalitat.

Consulta aquí más noticias de València.