D'acord amb el seguiment mensual de les dades d'execució pressupostària, l'AIReF ha elevat fins al 80% la probabilitat que Espanya complisca amb l'objectiu de dèficit públic del 3,1% del PIB para 2017, i ha millorat en una dècima, fins al 0,8% la seua estimació de creixement de l'economia espanyola per al primer trimestre de l'any.

Així les coses, l'AIReF calcula una probabilitat de compliment del 80% per a la meta fiscal de 2017, huit punts per damunt de la seua última probabilitat calculada, després de conéixer que des de desembre els 'números rojos' de les administracions públiques es van reduir 1,2 punts, situant-se en el 3% del PIB.

En concret, estima que se seguisquen consolidant les ocupacions fins a final d'any i es manté l'estimació de recursos, per la qual cosa millora la qualificació del compliment de l'objectiu passant probable a molt probable, amb una probabilitat del 80%.

L'organisme revisa mensualment la probabilitat d'aconseguir els objectius de dèficit i les previsions de recursos i ocupacions de les administracions públiques en funció de les dades disponibles cada mes, i analitza les dades de Comptabilitat Nacional fins a novembre de l'Administració Central, fons de la Seguretat Social i comunitats autònomes.

Pel que fa a l'evolució dels ingressos, l'organisme espera que al tancament de l'exercici 2017 se situen dos o tres dècimes per damunt del nivell actual, però afirma que és "molt difícil" que es complisca l'objectiu per al total de les administracions públiques.

No obstant açò, els recursos incrementen una dècima el seu pes en el PIB fins a novembre en comparació de la dada fins a octubre, preveient-se una major aportació en el que resta d'any.

Pel costat de les despeses, considera que les ocupacions mantenen la tendència de consolidació iniciada en exercicis anteriors, disminuint 1,3 punts del PIB des de desembre a causa de la caiguda de partides significatives com les despeses financeres i el consum públic.

Aquesta tendència és previsible que es modere en els últims mesos de l'any, ja que en 2017 no es repeteixen determinats esdeveniments que van ocórrer en 2016, com l'avançament de l'orde de tancament en l'Administració Central i la caiguda del ritme d'inversió en les CCAA. Així, espera que les ocupacions mantinguen creixements sensiblement per sota del PIB fins a final d'any, qualificant com "molt probable" el seu compliment.

ESTAT I SEGURETAT SOCIAL INCOMPLEIXEN

Per administracions, segueix considerant "molt improbable" el compliment de l'objectiu del -1,1% del PIB fixat per a l'Administració Central, malgrat l'estabilització dels recursos i les menors despeses. Adverteix de la "incertesa" en els recursos, tant en els tributs pel tercer pagament fraccionat de l'Impost de Societats, com en els no tributaris.

Igualment, considera "molt improbable" el compliment de l'objectiu del -1,4% fixat per a la Seguretat Social, i creu que se situarà a l'entorn de l'1,5% del PIB.

CREIXEMENT DEL 0,8% EN EL PRIMER TRIMESTRE

D'igual forma, l'Autoritat Fiscal ha elevat al 0,77% el seu pronòstic de creixement del PIB espanyol per al primer trimestre de l'any, enfront del 0,73% de la seua última previsió, després d'incorporar les últimes dades de l'índex PMI del sector serveis.

Igualment, ha millorat el seu pronòstic per al segon trimestre, per al qual augura un alça del 0,8%, enfront del 0,73% previst anteriorment.

Consulta aquí más noticias de València.