"Valorem que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) amplie el criteri però considerem que cal anar més enllà i aprofundir en un canvi legislatiu", han apuntat en un comunicat.

Segons Ortega, la llei 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere limita aquesta violència a les relacions de poder dels homes sobre les dones que s'exercisquen sobre aquest per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen sigut lligats a elles per relacions d'afectivitat.

Aquesta limitació de la violència de gènere a la produïda dins del marc de les relacions sentimentals "provoca la invisibilització d'un gran nombre de víctimes", ha advertit. "Casos com el de Diana Quer no són reconeguts com a crims per violència de gènere, a pesar que la causa del seu assassinat siga per raó de gènere", ha postil·lat.

El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere estableix al punt 86.3 que han de reconéixer-se com a formes de violència contra les dones les establides pel Conveni d'Istanbul, fins i tot en els casos en què no existisca amb l'agressor la relació requerida per a l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2004. Per tant, és "urgent" un desenvolupament normatiu que "s'ajuste al reconeixement de totes les víctimes de violència de gènere", ha explicat Sorlí.

Consulta aquí más noticias de València.