L’Ajuntament de Barcelona utilitza fotos captades per un avió dotat amb làser per detectar construccions il·legals i obligar els propietaris a ajustar-se a la normativa legal i, si s’escau, sancionar-los (les multes van de 300 a 1,5 milions d’euros. Un mètode semblant, però amb vehicles, s’aplica als comerços.

El sistema es diu Lidar i, a través de  fotos aèries làser, permet detectar les modificacions en la volumetria dels edificis. En tres anys de proves, la base de  dades permet tenir, ara, prou proves de qualsevol canvi en els terrats per poder començar a actuar contra els constructors infractors.

Amb les imatges obtingudes d’any en any, el servei d’Urbanisme té una nova eina per comparar les geofotografies i trobar qualsevol modificació en obres de més de dos metres d’alçada. De moment, l’avió ha detectat nous volums a la Barceloneta i a l’Eixample, on ha centrat la recerca que ha captat imatges aèries en una franja de 100 hectàrees a cada barri.

El sistema també obliga a variar el procediment d’inspecció, ja que una vegada la fotografia ha detectat alguna irregularitat aèria, el mecanisme informàtic incorporat permet esbrinar si les obres tenen la preceptiva llicència. En cas contrari, els inspectors, de forma presencial, aixequen acta de les irregularitats.

A banda de les inspeccions aèries, una furgoneta propietat de l’Institut Cartogràfic ha fotografiat 140 km de façanes en els 27 eixos comercials. La Geomòbil, dotada de sis càmeres fotogramètiques digitals en color, també pot incorporar sensors de radar o sistemes de làser terrestre.

Voreres en mal estat

La que els tècnics municipals ja anomenen com a «furgoneta fantàstica» ha elaborat un arxiu de comerços que permet localitzar al moment si hi ha hagut un canvi d’activitat o una modificació de llicència comercial.

Una altra aplicació és revelar llocs amb senyals de trànsit erronis o paviments i voreres en mal estat. A València, fa tres mesos, van voler implantar el sistema per detectar ladrillazos urbanístics.

Control de l’AVE des de l’aire

El que en ambients d’enginyeria es defineix com a vols selectius amb càmeres «espies» no només servirà per controlar l’evolució urbanística dels contribuents. En aquest sentit, l’any vinent l’avió amb les càmeres làser sobrevolarà districtes com Sant Martí i Sant Andreu pendents de grans obres públiques. En concret, a Sant Andreu hi ha molt interès en poder supervisar l’evolució de l’estació intermodal de La Sagrera i, fins i tot, la sorra de les platges després dels temporals.