Les extraescolars de pagament tindran un cost màxim de 18€ al mes
Les extraescolars de pagament tindran un cost màxim de 18€ al mes GVAEDUCACIÓ

Les activitats extraescolars que es desenvolupen en els centres educatius de la Comunitat Valenciana durant la jornada escolar fora de l'horari lectiu seran gratuïtes "amb caràcter general", encara que es podran oferir algunes de pagament amb un cost màxim de 18 euros mensuals.

Així figura en les instruccions per al curs 2018-19 publicades aquest dimecres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre el procediment de sol·licitud i autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics.

Una de les novetats de cara al curs que vé és la possibilitat d'oferir algunes activitats extraescolars amb cost econòmic. Sobre aquest tema, les instruccions estableixen que les extraescolars que s'apliquen en els centres amb jornada contínua "possibilitaran la participació de tot l'alumnat encara que no es quede al menjador escolar i promouran la inclusió i la no discriminació".

Així mateix, assenyala que aquestes activitats -que es realitzaran en un període d'almenys 1.30 hores, temps en el qual el centre romandrà obert- hauran de ser, "amb caràcter general", gratuïtes. No obstant açò, apunta que els centres podran oferir algunes activitats que tinguen un cost màxim per alumne i activitat de 18 euros mensuals. Cadascuna d'elles haurà de desenvolupar-se durant almenys dos dies a la setmana.

La realització d'activitats de pagament, sempre dins del límit màxim establit en el punt anterior, haurà de comptar amb l'aprovació del consell escolar del centre.

Accés de tot l'alumnat

Per a garantir que cap alumne quede exclòs per motius econòmics, l'alumnat que siga beneficiari directe o amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador podrà realitzar fins a un màxim de dos activitats de les oferides pel centre que tinguen cost econòmic, de manera totalment gratuïta.

A més, el consell escolar de cada centre estudiarà els possibles casos de l'alumnat que, no complint el requisit anterior, estiga en unes condicions socioeconòmiques desfavorables que facen necessari que la mesura anterior també els siga aplicable.

El pagament de les activitats extraescolars corresponent a l'alumnat inclòs en l'apartat anterior es realitzarà directament pel centre a l'entitat que les realitze, amb càrrec als recursos econòmics que dispose el centre per al seu funcionament, i sempre que queden cobertes les necessitats ordinàries per al normal funcionament del centre.

Activitats no lucratives

Els centres que no disposen de recursos econòmics per a fer front a les despeses generades per aquestes activitats -detallen les instruccions-, ho comunicaran, amb anterioritat al 30 d'octubre de 2018, a la Direcció general de Centres i Personal Docent a través de l'oficina virtual per als centres educatius.

L'administració realitzarà, quan siga necessari, la corresponent dotació de recursos econòmics extraordinaris, amb càrrec al capítol II del programa econòmic 422.20 dels pressupostos de la Generalitat.

Des de la Conselleria d'Educació han incidit que "per regla general les activitats extraescolars són gratuïtes i que només en aquells casos en què ho aprove el consell escolar del centre, per decisió dels seus membres, entre els quals estan representats els pares i mares, es podrà oferir alguna activitat extraescolar de pagament, no lucrativa".

Fonts del departament que dirigeix Vicent Marzà han assegurat a Europa Press que "les condicions que s'han establit garanteixen al cent per cent la inclusió de tot l'alumnat que desitge realitzar activitats extraescolars de pagament si s'ofereixen en el seu centre".

Ateses les reivindicacions de les AMPA

"Amb açò -prossegueixen- s'atén a les reivindicacions de les AMPA que sol·licitaven la possibilitat d'oferir activitats extraescolars de pagament. Cal destacar que les activitats de pagament són opcionals, no són cap obligació, i dins de l'opcionalitat es detallen tots els passos a seguir per a garantir la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat de cada centre".

Per tant, "es millora la normativa atenent a la comunitat educativa sense excloure els alumnes per raons econòmiques", assevera la Conselleria, que recorda que aquestes mesures s'aplicaran en aquells centres amb jornada contínua en el pròxim curs. En el cas dels centres amb jornada partida, es concretaran més endavant, amb les instruccions d'inici de curs, i, encara que aniran en una línia similar es determinaran amb especificitat.

Les famílies voten el 25 d'abril

D'altra banda, el text precisa el calendari per a sol·licitar la modificació de la jornada escolar. Fins al 7 de febrer, els centres enviaran la sol·licitud amb tota la documentació requerida i fins al 28 de març es remetran als col·legis els informes de la Direcció General de Política Educativa, per a procedir, si escau, a la consulta a les famílies.

L'11 d'abril es publicarà el cens provisional, el dia 16 d'eixe mes el definitiu i el 25 d'abril es realitzarà la consulta a les famílies. El 26 d'abril es produirà la remissió dels resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies sobre l'adopció del Pla específic d'organització de la jornada escolar a la Direcció General de Política Educativa.

Abans de l'inici del període d'admissió de l'alumnat, la Direcció General de Política Educativa enviarà, si és procedent, l'autorització als centres del pla específic d'organització de la jornada escolar.

Consulta aquí más noticias de València.