Agricultura alça la prohibició excepcional de cremes en zona forestal
Agricultura alça la prohibició excepcional de cremes en zona forestal DIPUTACIÓN DE VALENCIA

La Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha resolt alçar la prohibició de cremes en terrenys forestals o a una distància màxima de 500 metres, establida el passat 6 de gener.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, "malgrat que les condicions d'humitat de la vegetació no han tornat a la normalitat per a aquesta època d'any, les precipitacions acumulades durant els últims dies i un cert descens en els valors tèrmics ha conduït a l'adopció d'aquesta mesura".

En una resolució publicada aquest dimecres en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), es deixa sense efecte la resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a gener 2018, i s'estableixen quatre condicions.

En aquest sentit, solament es podran realitzar les cremes quan el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals siga 1. Aquesta limitació és d’aplicació general, tant a aquells municipis que disposen d'un pla local de cremes aprovat, com para aquells que no disposen.

Horari i període de Pasqua

D'igual manera, les cremes hauran de practicar-se entre l'eixida del sol i les 13.30 hores, conforme la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes, moment en el qual el foc ha d'estar totalment extingit.

A més, està prohibida l'execució de cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el dilluns immediatament després del Dilluns de Pasqua, conegut com a Dilluns de Sant Vicent, conforme el que es disposa en l'Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.

La resta de condicions per a la realització de les cremes es mantenen segons l'establit tant en la normativa vigent com en els plans locals de cremes.

Amb caràcter extraordinari, i únicament per raons fitosanitàries, de recerca o altres motius "d'urgència degudament justificats que no permeten el seu ajornament", es podran autoritzar cremes durant el període anterior, sempre que existisca resolució en aqueix sentit de la direcció general competent, que fixarà les condicions concretes d'aplicació.

Pràctiques alternatives

Així mateix, la conselleria continua treballant en la difusió de les pràctiques alternatives a l'ús del foc agrari, i en breu es publicarà una ordre d'ajudes per a projectes de cooperació entre ajuntaments, cooperatives o altres actors que organitzen en el seu àmbit territorial sistemes alternatius a la crema de restes.

Aquests projectes poden anar orientats a la trituració i incorporació al sòl de les restes o a la recollida i entrada en un circuit d'aprofitament energètic local com a biomassa.

Segons la Generalitat, ja existeixen municipis forestals pioners en aquests sistemes, que han apostat per la prevenció d'incendis forestals i l'economia circular enfront de l'ús del foc com a eina tradicional d'eliminar restes.

A més de Serra (València), s'estan sumant altres iniciatives com la qual recentment s'ha iniciat a Ontinyent, que ha establit un servei municipal de trituració per als agricultors.

Consulta aquí más noticias de València.