Un sistema basat en intel·ligència artificial ajuda a diagnosticar càncer de mama i redueix falsos positius
Un sistema basat en intel·ligència artificial ajuda a diagnosticar càncer de mama i redueix falsos positius CSIC

El nou mètode ofereix una fiabilitat de detecció propera al 90%, la més alta d'aquest tipus de sistemes, i serà de gran utilitat en la pràctica clínica. En el treball participen grups científics d'altres set centres internacionals, destaquen els impulsors del projecte a través d'un comunicat.

Segons assenyalen els investigadors, els mètodes actuals d'assistència que empren els radiòlegs es limiten a detectar les zones potencialment sospitoses en la imatge. No obstant açò, aquest dispositiu és capaç de reduir el nombre de zones sospitoses o falses alarmes i donar informació sobre la presència de càncer. Ho aconsegueix basant-se en tècniques d'intel·ligència artificial com les xarxes neuronals i l'ús d'algoritmes predictius.

Les mamografies són proves diagnòstiques que porten anys demostrant la seua eficàcia en la detecció precoç del càncer de mama, un dels tumors de major incidència en els països desenvolupats. El nou sistema pot reduir els falsos positius en tots els rangs d'edat i, en minimitzar les falses alarmes, evitar que calga realitzar proves més lesives per a les dones. Permet a més una reducció dels costos clínics, la qual cosa ajudaria així a incorporar nous grups de risc a les campanyes de detecció.

"A més, si per altres indicis clínics el professional sospita que es troba davant un diagnòstic positiu no evident, pot amplificar regions que presenten majors sospites de tumor, i que encara no són detectables per l'ull humà expert, per a facilitar futures localitzacions de biòpsia", apunta Francisco Albiol, investigador del CSIC en l'Institut de Física Corpuscular, Centre d'Excel·lència Severo Ochoa.

AUGMENT ESPERANZA DE VIDA

"Per cada any de diagnòstic precoç del càncer de mama, s'augmenta un 20% l'esperança de vida a cinc anys de les pacients. Per aquest motiu l'algoritme que hem desenvolupat puga ser una ferramenta de gran utilitat en el diagnòstic primerenc d'aquest tipus de càncer, oferint als professionals clínics un sistema expert addicional", assenyala Francisco Albiol.

Actualment, els participants del projecte estudien com traslladar aquest mètode a la pràctica clínica. "Una de les possibilitats més senzilles seria la seua aplicació per a reduir la fatiga del radiòleg mitjançant el garbellat de casos fàcils", afig Alberto Albiol, especialista de la Universitat Politècnica de València.

Consulta aquí más noticias de València.