Els llocs de treball oferits al desembre a la Comunitat Valenciana creixen un 26% respecte a 2016
Els llocs de treball oferits al desembre a la Comunitat Valenciana creixen un 26% respecte a 2016 MINISTERIO DE EMPLEO

En el conjunt d'Espanya, InfoJobs va arreplegar un total de 187.872 vacants, la qual cosa suposa un augment del 24% respecte al mateix període de l'any anterior, amb 36.311 llocs oferits més. El 66,45% dels llocs oferits a través d'InfoJobs al desembre es van concentrar en la Comunitat de Madrid (62.125 llocs de treball oferits), a Catalunya (48.612 vacants), i a Andalusia (14.108 vacants).

Al desembre els millors comportaments es van registrar en els sectors d'Informàtica i Telecomunicacions; Comercial i vendes i Atenció a Clients.

Pel que fa a l'opció contractual, InfoJobs va arreplegar durant el mes de desembre un 22,4% de vacants amb contractació indefinida mentre que els contractes de durada determinada van representar al desembre el 18,2% del total de les ofertes. L'11,4% corresponia a altres modalitats contractuals.

Pel que fa al tipus de jornada a realitzar, entre els llocs de treball oferits al desembre destaca el pes de la jornada a temps complet, que va representar el 52,3% del total de vacants publicades en InfoJobs. El 21,4% de les vacants corresponia a ocupacions a temps parcial, mentre que el 3,1% dels llocs de treball plantejava realitzar una jornada intensiva.

El 40,3% tenia estudis universitaris i el 27,2% indicava posseir un cicle formatiu. En relació amb el nivell laboral dels candidats, s'observa que el 59,2% dels candidats inscrits al desembre ocupa o treballava en posicions d'empleat, un total de 495.450 persones. Mentre el 9,9% dels candidats era Especialista i el 8,2% ocupava un càrrec de Comandament Intermedi.

Quant a les preferències d'aquests candidats, al desembre, el 77,7% dels candidats inscrits en les ofertes d'InfoJobs manifestaven preferir un contracte indefinit, en contraposició al 19,1% dels usuaris que es decantava pels contractes de durada determinada.

Consulta aquí más noticias de València.