Aquesta renda preveu beneficiar a prop de 95.000 persones en 2020, any en què es produirà la seua última fase d'aplicació, i substituirà a l'actual renda garantida de ciutadania amb diferents tipus de prestacions: una complementària del treball o de les prestacions que no arriben al 80 per cent del salari mínim interprofessional, i una segona d'Inclusió Social, que es concedirà en funció d'una valoració individual de la persona sol·licitant i que variarà en funció de diversos aspectes.

La Llei de Renda Valenciana d'Inclusió contempla que l'import d'aquesta serà de 495,3 euros en el cas d'un titular, enfront dels 385 actuals, tant en els casos en què la persona no necessite un itinerari d'inserció o d'acompanyament com en els quals sí ho requerisca. En cas que el sol·licitant renuncie voluntàriament a realitzar a eixe itinerari l'ajuda es reduirà fins als 237,6 euros.

Així mateix, flexibilitza els requisits d'accés, sent necessari només un any d'empadronament, enfront dels 24 mesos actuals. A més, exigeix únicament la residència efectiva a la Comunitat Valenciana per a tindre dret a la mateixa, i amplia l'edat per a poder sol·licitar-la als 18 anys alhora que s'elimina el límit d'edat per a percebre-la, quan ara era només per a persones d'entre 25 i 65 anys.

Entre els beneficiaris estaran els joves que han sigut tutelats per la Generalitat, les víctimes de violència de gènere i les dones víctimes de tràfic, que podran accedir a les ajudes independentment de la seua edat. A més, tindrà caràcter indefinit enfront del límit de tres anys que hi havia ara.

Consulta aquí más noticias de València.