Bicicleta elèctrica.
Entre les partides del pressupost del 2018 de l'AMB n'hi ha per promoure la mobilitat sostenible amb l'ús de la bicicleta elèctrica. JUAN PEDRO CHUET-MISSÉ

El pròxim 19 de desembre, el Ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprovarà el pressupost per al període 2018, que en tot el grup assolirà els 1.697 milions d'euros.

Aquest és el tercer pressupost més important en quantia del sector públic a Catalunya, després dels de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Gran part d'aquests diners, 990 milions d'euros, es destinen a les empreses de transport públic que pertanyen a l'AMB i que gestionen Transports Metropolitans de Barcelona, com el metro, el servei d'autobusos , el bus turístic i el taxi.

Desglossades les partides de les empreses de transport, el pressupost propi de l'AMB arribarà als 684,6 milions d'euros, el que es tradueix en un augment del 3,9%. Amb aquesta xifra, l'organisme metropolità podrà complir amb els seus programes d'inversió, prestar els serveis propis i augmentar les polítiques socials ja en marxa.

Per exemple, a l'àrea de gestió i inversió del territori, es projecta gastar fins a 100 milions en plans urbanístics i en el manteniment de les Rondes, platges, parcs, espais fluvials i en les aportacions al parc de Collserola, al Parc Agrari del Baix Llobregat i a la Serralada de Marina.

En aquest àmbit destaca la dotació de 5,4 milions a l'IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció del Sòl) així com la creació, conjuntament amb l' Ajuntament de Barcelona d'una nova empresa «per promoure els lloguers socials» –que s'anomenarà Habitatge Metròpolis Barcelona– i que planteja desenvolupar 600 pisos amb rendes subvencionades, va precisar Antoni Novel, director de Serveis Generals de l'AMB.

L'AMB destinarà 31,58 milions a subvencionar diversos títols de transport (com ara la T-Rosa)

En les partides per als serveis de mobilitat, a més dels pagaments a la gestió del transport públic (100,86 milions) i l'aportació de 129,7 milions a l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità), l'AMB destinarà 31,58 milions a subvencionar diversos títols de transport (com ara la T-Rosa).

Per a la gestió i tractament dels residus s'invertiran 161,8 milions mentre que per al cicle integral de l'aigua es destinaran 57,8 milions, on es garanteixen les partides per assegurar el subministrament a les famílies amb menys recursos econòmics.

A més de diverses partides per a promoure polítiques de transparència entre els municipis (610.000 euros) i d'incentivar programes de cooperació internacionals (1,9 milions d'euros), l'AMB adreçarà 7,5 milions per donar suport a plans municipals d'ocupació i emprenedoria, i altres 1,5 milions per a combatre la pobresa energètica. Respecte a les despeses d'administració de l'organisme, entre personal i costos financers, es destinaran 52 milions, el que implica una reducció del 8,7% respecte al passat exercici.

Canvis en la taxa de residus

En el pressupost del 2018 s’introdueix un canvi en la Taxa Metropolitana de Residus, fent-la més justa, incentivadora i social. Així,  s’han ajustat els preus que paguen els ciutadans d’acord amb el cost real que té el tractament dels residus, aproximant-nos al concepte de «qui contamina, paga». Aquest estalvi rondaria els 19 milions d’euros si arribem als objectiu marcats per la UE.

Al 2018 s'amplia el concepte de pobresa energètica al conjunt de serveis de la llarFinalment, s’incorpora una bonificació del 100% de la TMTR a les famílies vulnerables, ampliant el concepte de pobresa energètica al conjunt de serveis de la llar.

D'on provenen els ingressos

L’AMB té tres vies principals d’ingressos. Una és les aportacions dels ajuntaments, d’on provenen 115,85 milions de tributs de l’Estat i altres 67,92 milions d’un percentatge sobre la recaptació de l’impost als béns immobles.

Una segona via és el cobrament del tribut metropolità (103,87 milions) i la taxa de tractament de residus municipals (118,43 milions), que ha crescut un 4% enguany. Novel va precisar  que aquest any ha canviat la política de cobrament d’aquest concepte, i en lloc de facturar a cada municipi per la seva quantitat d’habitants, es regula pel nivell de renda de cada ajuntament i el volum de generació de residus.

La tercera forma prové de la facturació de diversos serveis, com el sistema metropolità de viatgers (102,5 milions), l’Agència de Residus de Catalunya i els Sistemes Integrats de Gestió (40,9 milions), l’Agència Catalana de l’Aigua (57,3 milions) i el manteniment de les Rondes (7,1 milions).

Aigua

El Pla Director analitzarà el conjunt dels sistemes d’abastament i sanejament metropolitans per prioritzar-ne les actuacions, així com la garantia d’abastament futura de l’AMB, impulsant els recursos hídrics propis com les aigües regenerades i les aigües freàtiques.

Suport als municipis

En aquestes partides també s’inclouen 2,38 milions per a desenvolupar programes de mobilitat sostenible als municipis metropolitans, i 120.000 euros en les actuacions del programa ZUAP(Zona Urbana d’Atmosfera Protegida) per reduir les emissions dels vehicles.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.