CEV avisa que les conseqüències del procés català poden "aguditzar" la "ralentització" de demanda interna i externa
CEV avisa que les conseqüències del procés català poden "aguditzar" la "ralentització" de demanda interna i externa PUERTO DE VALENCIA

La Confederació Empresarial Valenciana (CEV) adverteix que les conseqüències encara no quantificables del procés català poden "aguditzar" la "ralentització" de la demanda interna i externa de l'economia, juntament amb altres "forces econòmiques" de diferent signe, com la moderació de la política expansiva marcada des del BCE, l'impacte del Brexit o les repercussions del viratge proteccionista de la política de Donald Trump.

Així ho reflecteix en el seu informe de conjuntura i perspectives econòmiques de setembre-octubre de 2017, en el qual no obstant açò preveu que, malgrat estos riscos externs, l'avanç de l'economia valenciana podria situar-se enguany en taxes superiors al 3,2 per cent, un impuls el sosteniment del qual permetrà la generació d'ocupació neta, i augura que la taxa de parada podria situar-se per davall del 17% al desembre. Així mateix, calcula que la inflació podria tancar l'any entorn del 0,7%, amb una taxa mitjana anual propera a el 1,9%.

La CEV apunta que l'economia valenciana va mantindre durant el segon trimestre de 2017 el "bon to" dels anteriors i podria haver crescut a taxes intertrimestrals pròximes a l'1%, si bé les dades d'octubre mostren una "lleu ralentització", tant en activitat com en ocupació. D'altra banda, afig que, a pesar del "continuat avanç" de l'economia, l'elevada taxa de parada -onze punts per damunt de la taxa prèvia a l'inici de la crisi- així com els baixos nivells de renda disponible "impedixen donar per finalitzada la crisi econòmica i social".

Tant el consum de les llars -principal component de la demanda interna- com la inversió empresarial "van mantindre el seu dinamisme durant el segon trimestre de l'any" i en l'àmbit públic, va destacar la inversió, encara que des de "nivells mínims", i el consum públic, que també va mostrar una "millorança". Pel costat de l'oferta, el sector primari segueix sumit en una "crisi estructural i amb falta de suports".

En el cas de la indústria, va continuar amb una evolució "positiva i estable" i segueix mostrant major fortalesa i dinamisme que la mitjana nacional, especialment en les branques de "fusta", "taulells", així com "material i equip electrònic". Per contra, "cuir i calçat", "química" i "material de transport" estan mostrant signes "de decreixement".

En la construcció, la licitació oficial, partint de "mínims històrics", està creixent a taxes "molt acceptables" i l'edificació de vivendes, després d'un llarg període, torna a registrar taxes positives. Així mateix, destaquen les "excel·lents" dades del sector turístic, tant en termes de visitants, amb un nou rècord, com en despesa.

En la demanda externa, va començar a mostrar una "pèrdua de dinamisme" ja que entre gener i agost, les exportacions van avançar un 1,7%, 7,4 punts per davall de la mitjana nacional. Per contra, les importacions van avançar en el mateix període un 9,2%. La Comunitat Valenciana ha descendit al quart lloc del rànquing nacional en exportacions amb algunes de les principals partides -"automòbil", "béns de consum durador" i "manufactures de consum"- que pateixen una reculada en termes interanuals.

Segons la CEV, excepte "productes ceràmics i similars", cap partida important està mostrant un "dinamisme rellevant". Per contra, les importacions sí estan creixent, destacant "semimanufacturas no químiques" i "productes energètics" i, a major distància, "productes químics" i "sector automòbil".

EIXIDA DE LA CRISI

Amb tot, per a la CEV, l'eixida definitiva de la crisi "requereix l'adopció de reformes a nivell institucional, fiscal, laboral i en educació". Al seu juí, pujades salarials a l'entorn de la forqueta que es proposa des de la patronal (per davall de la inflació esperada i, en part, lligades a les millores en la productivitat) "suposarien un impuls per a la nostra demanda interna i facilitarien l'avanç cap a un nou model productiu, innovador i inclusiu", juntament amb les altres reformes.

Per als empresaris, en tot cas, el canvi de model, que ha de ser "consensuat i abordat amb una estratègia que fomente la innovació", la internacionalització i la formació, "resulta imprescindible".

Consulta aquí más noticias de València.