La nova llei valenciana de mecenatge estableix desgravaments del 25%
La nova llei valenciana de mecenatge estableix desgravaments del 25% GOBIERNO DE ARAGÓN

El Consell ha aprovat este divendres l'avantprojecte de Llei de la Generalitat Valenciana de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional de la Comunitat Valenciana que augmenta els desgravaments del 15 al 25%, el màxim que es concedeix en estos moments a Espanya. Sobre este tema, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que s'ha redactat una nova norma perquè l'anterior va tindre un "impacte molt escàs", amb només 132.000 euros desgravats en 2015 per mecenatge per 2.650 declarants, quan "el potencial" de la Comunitat Valenciana és "molt major".

Així, ha assenyalat que l'anterior legislació "era una declaració d'intencions però sense concretar la definició dels beneficiaris i de les modalitats de mecenatge, ni tampoc mecanismes per a garantir l'interés social i no feia factible millorar l'impacte". Per contra, asseguren que ara es vol incentivar la inversió social i empresarial en l'àmbit cultural, científic i esportiu no professional i per açò no es marca un màxim en el desgravament total que es pot aplicar en el conjunt de la recaptació del tram autonòmic de l'IRPF.

Marzà assegura que la llei no s'ha presentat fins ara per poder-ho consensuar amb el sector.

Marzà ha recordat que l'impuls al mecenatge era un dels objectius que ja es va marcar el Govern valencià en el primer seminari de Morella però que no s'ha presentat fins ara per poder-ho consensuar amb el sector. De fet, han celebrat reunions amb més de 75 entitats professionals i experts de tot el territori de la Comunitat per a poder arreplegar "tota la casuística" perquè tinga "el major impacte possible". "La Comunitat som dels primers en investigació i publicacions en revistes però estem en els últims en inversió en investigació privada", ha constatat.

Per a contrarestar esta situació la principal novetat de l'avantprojecte el desgravament augmenta del 15 al 25% i s'equipara així amb Navarra, la més alta d'Espanya. Ara, es defineix el concepte de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional com tota contribució privada aportada de forma altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals que hagen sigut declarats o que tinguen la consideració d'interés social.

De la mateixa manera, es concreta el micromecenatzge com a finançament d'un projecte o activitat cultural, científic o esportiu no professional que haja sigut declarat o que tinga la consideració d'interés social, mitjançant moltes aportacions individuals realitzades amb caràcter altruista.

L'avantprojecte considera persones i entitats beneficiàries les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic i esportiu no professional. Este mecenatge es podrà realitzar a través de donacions pures i simples de diners, béns i drets o préstecs d'ús o comodato.

Consell assessor del mecenatge

A més, es crea la figura del Consell Assessor del Mecenatge, que serà l'òrgan assessor de la Generalitat en esta matèria, tindrà una composició paritària i estarà integrat pels membres que es determinen reglamentàriament.

D'ell, formaran part, a més, dels departaments del Consell implicats, membres del Consell Valencià de Cultura, de les universitats públiques valencianes, dels instituts i centres públics d'investigació i dels centres públics superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana. Per la seua banda, l'Oficina del Mecenatge és l'unitat administrativa adscrita a la conselleria competent en matèria de cultura, i estarà composta per personal d'aquest.

Esta norma regula les persones i entitats beneficiàries que podran sol·licitar la declaració d'interés social dels seus projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals. Per la seua banda, el Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que el beneficiari compleix les obligacions establides, efectuarà la proposta de declaració d'interés social i l'elevarà a la direcció general competent en matèria de cultura, que emetrà una resolució de conformitat.

Mesures fiscals

La llei estableix tres grans àrees de deduccions per mecenatge, i en tots els casos suposa l'augment del 15% al 25% de l'IRPF. Les àrees són per accions en recuperació del patrimoni cultural valencià, en foment del valencià i en altres finalitats culturals, científiques i esportives no professionals.

En els dos primers casos, els projectes de mecenatge tindran un desgravament directe del 25% per a qualsevol projecte. En el tercer cas, els projectes hauran de comptar amb la declaració d'interés social atorgada pel Consell Assessor de Mecenatge. Marzà ha explicat que es tracta d'un segell de qualitat" per a "poder distingir el gra de la palla" ja que el mecenatge suposarà una disminució en la recaptació d'impostos de la Generalitat.

En este cas, la Generalitat, les entitats locals, les universitats públiques valencianes, els instituts i els organismes públics d'investigació valencians seran considerats d'interés social sense necessitat de la declaració expressa per part del Consell Assessor de Mecenatge.

Per la seua banda, la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat que esta norma pretén esmenar "la falta de tradició de mecenatge" que sí existeix en els països anglosaxons i que els ha ajudat a mantindre "el lideratge científic" durant l'època de crisi.

Consulta aquí más noticias de València.