El TSJCV demana reforços per a celebrar les vistes suspeses per l'incendi en la Ciutat de la Justícia
El TSJCV demana reforços per a celebrar les vistes suspeses per l'incendi en la Ciutat de la Justícia STAJ

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha sol·licitat nou jutges i 38 funcionaris per a poder celebrar en els pròxims tres mesos els actes judicials suspesos com a conseqüència de l'incendi declarat el passat 10 de setembre en la Ciutat de la Justícia de València, i que va provocar la suspensió de 2.500 juís i vistes en òrgans unipersonals, xifra a la qual se sumen els 48 assenyalaments ajornats en l'Audiència Provincial.

En estes dades no es comptabilitzen les compareixences que se celebren solament en presència del Lletrat de l'Administració de Justícia, segons ha informat el TSJCV en un comunicat. Els jutjats més afectats han sigut els de Primera Instància, Social i Penal, que van deixar de celebrar 2.090 actes durant el període d'inactivitat, que en alguns casos ha sigut de sis dies i en uns altres de deu.

L'objectiu és que els actes suspesos se celebren "en els pròxims tres mesos".

Amb el propòsit que els actes suspesos en estes tres jurisdiccions se celebren "en els pròxims tres mesos", el Deganat considera necessari un "pla de xoc" que implique al Consell General del Poder Judicial, a la Conselleria de Justícia i al Ministeri i que contemple el nomenament de nou jutges de reforç durant tres mesos (tres jutges per a Primera Instància, 4 per a Social i 2 per a Penal) i 38 funcionaris: sis per a auxiliar als jutges de reforç en la celebració de juís suspesos, 11 per a l'Audiència Provincial, 12 per a la reconstrucció d'expedients, vuit per a atenció al públic en els vuit jutjats més afectats per l'incendi i un per al Registre Civil.

Els jutjats d'Instrucció, Mercantil, Violència sobre la Dona i Contenciós Administratiu van suspendre més de 400 actuacions com a conseqüència del tancament de l'edifici després del foc i la declaració d'inhabilitat processal, però estes vistes seran "absorbides i tornadesa assenyalar" pels propis jutjats sense necessitat que es nomene cap suport.

L'informe del jutge degà de València, Pedro Viguer, elaborat després de reunir-se amb els magistrats dels diferents ordres judicials, ha sigut aprovat este dimecres per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i exposat en la reunió mantinguda després amb la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques, Gabriela Bravo, i la resta d'operadors jurídics.

Primera instància: 564 juís suspesos

En concret, els Jutjats de Primera Instància van suspendre 564 juís. De moment s'ha acordat provisionalment l'exempció de repartiment als Jutjats de Primera Instància de l'1 a 4, els més afectats per l'incendi, la qual cosa significa que els restants 18 jutjats estan rebent un 22% més de repartiment de l'habitual mentre dure esta exempció, "malgrat que han estat inactius durant una o dos setmanes segons el jutjat, amb el retard que esta situació comporta".

Segons el degà, els vuit jutjats que han hagut de ser resituats (de l'1 al 7 i el 10) "no han aconseguit encara la normalitat, ni l'aconseguiran en les pròximes setmanes, circumstàncies totes elles que abunden en la necessitat d'adoptar amb urgència mesures de suport".

Per tal motiu, el TSJCV fa seua la petició del Deganat perquè es nomene tres jutges per a evitar el retard dels assenyalaments, es constituïsca un equip per a la reconstrucció d'expedients integrat per 12 funcionaris, es perllongue la jornada voluntària per als funcionaris dels vuit jutjats més afectats, per als quals es reclamen vuit funcionaris més que realitzen funcions d'atenció al públic. Se sol·licita, igualment, la pròrroga del reforç del Jutge d'Adscripció Territorial (JAT) vigent en els Jutjats de Primera Instància que porten assumptes de Família, que van suspendre 235 vistes.

Els jutges d'Instància consideren "imprescindible" duplicar els expedients que encara que no hagen quedat destruïts, no puguen ser manipulats pels funcionaris "a causa del seu mal estat per la forta olor i la sutja", bé mitjançant fotocopiat o impressió des del programa informàtic Cicerone o mitjançant l'aportació de còpies d'escrits per les parts. El mateix es planteja per als expedients destruïts fins que siguen reconstruïts, com a "solució temporal" perquè el personal del jutjat "puga anar treballant amb ells, atés que la reconstrucció pot perllongar-se en el temps".

Els jutjats socials van suspendre 849 vistes mentre l'edifici va romandre tancat. Esta dada equival a la càrrega de treball que assumeix un jutjat en un any pel que necessiten quatre jutges de reforç. Els Jutjats penals, per la seua banda, precisen de dos jutges de reforç per a donar eixida als 442 juís suspesos.

Consulta aquí más noticias de València.