Vista de Barcelona des de l’Observatori Fabra, al Tibidabo, un dia amb alts nivells de contaminació.
Vista de Barcelona des de l’Observatori Fabra, al Tibidabo, un dia amb alts nivells de contaminació. ANTONIO HERREROS

La contaminació comporta un problema de salut important a les ciutats europees. Segons la Unió Europea, és la responsable de 300.000 morts prematures al territori europeu. Afecta a tots els ciutadans, si bé no de la mateixa manera a tothom, en funció, sobretot, de l'edat.

Els infants i la gent gran són els principals afectats, a banda de les dones embarassades, les persones amb problemes de salut com ara asma, malalties del cor o dels pulmons.

Es calcula que a Barcelona es podrien evitar 659 morts prematures l'any si es redueixen els nivells de contaminació. Barcelona disposa des del gener de 2017 d'un protocol d'actuació durant episodis de contaminació i treballa en un Pla Bàsic d'Emergències en cas d'activació.

Dos graus: avís preventiu i episodi

A Barcelona es podrien evitar 659 morts prematures l'any si es redueixen els nivells de contaminació

Aquest protocol preveu dos graus, avís preventiu i episodi, i marca diverses recomanacions i actuacions en cas d'activar-se un o altre. Quan tingui lloc un episodi per contaminació de NO2, es restringirà el trànsit de turismes sense etiqueta ambiental de la DGT i furgonetes anteriors a Euro1, a la zona de baixes emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona.

Es començarà a aplicar a partir de l'1 de desembre de 2017, i l'horari de restricció serà entre les 7 i les 20 hores, de dilluns a dijous, amb els divendres encara per determinar.

L'objectiu del protocol és que els nivells de contaminació no superin els establerts per la UE i els recomanats per l'OMS, ja que la inhalació de partícules agreuja malalties cardíaques o pulmonars.

D'una manera més general, estudis afirmen que l'aire contaminat provoca càncer, afecta el sistema immunològic, contribueix a l'aparició d'asma, alenteix el desenvolupament del cervell dels nens i té un paper important en la reducció de l'esperança de vida.

Una exposició a curt termini al diòxid de nitrogen, NO2, pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens
i nenes, bronquitis en infants asmàtics i l'aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults.

Les partícules en suspensió provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars. Les partícules més fines, les menors de 2,5 micres, PM2,5, són les més perilloses per a la salut, fins i tot quan els nivells no superen els
límits establerts per la legislació europea.

La mobilitat en cotxe i moto ocupa entre el 50% i el 70% de molts carrers

Malgrat la contaminació, els metges recomanen fer regularment activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Es recomana fer-ho en les hores o pels carrers amb menys intensitat en el trànsit de vehicles, o ajornar l'activitat fins que la contaminació s'esbandeixi.

No obstant això, diferents estudis mèdics han demostrat que, en persones sanes, els beneficis de fer esport són més grans que els possibles perjudicis derivats de l'exposició a un aire contaminat.

Cal reordenar l'ocupació dels carrers

En les darreres dècades, les funcions urbanes relacionades amb la trobada i l’esbarjo s’han erosionat i la funció de desplaçament ha guanyat els espais. Malgrat que el vehicle privat només representi el 25% dels desplaçaments dels barcelonins, la mobilitat en cotxe i moto ocupa entre el 50% i el 70% de molts carrers.

Aquests necessiten ser redefinits com a llocs habitables; com a territori d’extensió de l’habitatge; com a espais públics per al joc, per al verd i la vida dels barris. Això permetrà també reduir els nivells de contaminació.  

Òxids de nitrogen

Els òxids de nitrogen s’originen a temperatures elevades, com és el cas de la combustió d’hidrocarburs, en reaccionar l’oxigen i el nitrogen de l’aire. Després de la combustió, una part de l’òxid de nitrogen es pot acabar transformant en NO2 a causa d’un procés anomenat oxidació, al qual intervé la radiació solar.Prop del 70% dels òxids de nitrogen provenen dels motors de vehicles.  

Partícules menors de 10 micres, PM10

Aquestes partícules són generades generalment pel trànsit a causa de la combustió de determinats combustibles, però també per activitats sense combustió, com ara les obres. Aquestes partícules també són presents
a l’aire per un procés anomenat resuspensió, que es dóna, per exemple, quan els vehicles circulen per la calçada i aixequen partícules prèviament dipositades a terra.

Aquest fenomen és més intens en èpoques de  poca pluja.  

Emissions totals

A la ciutat de Barcelona es van emetre a l’aire 12.000 tones d’òxids de nitrogen al llarg de l’any 2013, i poc més de 1.100 tones de partícules PM10 durant el mateix període.

A banda del trànsit i el transport terrestre, les activitats portuàries emeten una part molt important d’aquests contaminants. Aquestes dades estan recollides a l’informe Pla
de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona 2015-2018, desenvolupat per l’Ajuntament de Barcelona. 


Consulta aquí más noticias de Barcelona.